search-icon

Регистър на подписаните договори за финансиране

  • По програма
  • По статус
  • По дата

Резултати (91 - 100)

№ по ред Дата на договор БУЛСТАТ на сдружението arrow_icon
Наименованиена сдружението
Програма Населено място Община arrow_icon
Адрес на сдружението
Размер на договореното финансиране Разплатени средства Статус
124 12.03.2015 176818848
Патриарх Евтимий No 72, ж.к. Младост, бл.-2- гр. Свищов, община Свищов
НПЕЕМЖС СВИЩОВ СВИЩОВ
гр. Свищов, Община Свищов , ул. Патриарх Евтимий 72, жк. Младост, бл. 2
1164936,99 1163866,23 Приключен
128 12.03.2015 176823400
Сдружение 101 гр.Бургас ок Меден Рудник бл.101
НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС
гр.Бургас жк Меден Рудник бл. 101 вх.А
2256390,22 2254685,52 Приключен
129 12.03.2015 176823425
гр.Бургас жк Меден Рудник бл.416
НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС
гр.Бургас жк Меден Рудник бл. 416
3103544,76 3102956,47 Приключен
103 13.03.2015 176809703
ГЛАДСТОН 2 - гр. Любимец
НПЕЕМЖС ЛЮБИМЕЦ ЛЮБИМЕЦ
гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, пощ.код: 6550, ул. Ивайловградска № 2, офис 6
1000268,8 987803,14 Приключен
109 13.03.2015 176808722
РЕПУБЛИКАНСКА 43 - гр. ЛЮБИМЕЦ
НПЕЕМЖС ЛЮБИМЕЦ ЛЮБИМЕЦ
гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, пощ.код: 6550, ул. Републиканска № 43, вх. А, ет.4, ап. 16
1615333,6 1615264,13 Приключен
86 16.03.2015 176822825
гр. Благоевград, жк Еленово, бл.46,47,48,49
НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
гр.Благоевград, жк Еленово бл.47
1700129,22 1700129,22 Приключен
130 16.03.2015 176819170
ул. Заводска №6, бл.15
НПЕЕМЖС СТАМБОЛИЙСКИ СТАМБОЛИЙСКИ
гр. Стамболийски, ул. Заводска №6, бл.15
1826652,6 1649697,68 Приключен
131 16.03.2015 176819971
гр. Стамболийски, ул. Р.Даскалов №1
НПЕЕМЖС СТАМБОЛИЙСКИ СТАМБОЛИЙСКИ
гр. Стамболийски, ул. Р.Даскалов №1
1036299,6 890824,8 Приключен
132 16.03.2015 176820960
гр. Стамболийски, ул. Иван Вазов №10
НПЕЕМЖС СТАМБОЛИЙСКИ СТАМБОЛИЙСКИ
гр. Стамболийски, ул. Иван Вазов №10
1565675,76 1510246,96 Приключен
133 16.03.2015 176822070
гр. Стамболийски, ул. Христо Ботев №50
НПЕЕМЖС СТАМБОЛИЙСКИ СТАМБОЛИЙСКИ
гр. Стамболийски, ул. Христо Ботев №50
1736997,6 1485979,2 Приключен
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster