search-icon

Регистър на подписаните договори за финансиране

  • По програма
  • По статус
  • По дата
№ по ред Дата на договор БУЛСТАТ на сдружението arrow_icon
Наименованиена сдружението
Програма Населено място Община arrow_icon
Адрес на сдружението
Размер на договореното финансиране Разплатени средства Статус
211 18.03.2015 176819042
Комета
НПЕЕМЖС ШУМЕН ШУМЕН
гр. Шумен, ул. Ришки проход No 20
1708390,09 1690461,17 Приключен
251 18.03.2015 176826243
Момина скала N 4- бл.51 Смолян
НПЕЕМЖС СМОЛЯН СМОЛЯН
гр.Смолян, ул.Момина скала N 4, бл.51, вх.Б, ет.1, ап.1
855878,57 855614,42 Приключен
252 18.03.2015 176826294
Орфей и Евридика,гр.Смолян, ул.Орфей N 1,жк. Невястата , бл.1, вх.А,Б,В
НПЕЕМЖС СМОЛЯН СМОЛЯН
гр.Смолян, ул.Орфей N 1,жк. Невястата , бл.1, вх.В, ап.45
770105,98 770105,97 Приключен
253 18.03.2015 176826089
Енержисан,гр.Смолян, ул.Евридика N 6 бл.5
НПЕЕМЖС СМОЛЯН СМОЛЯН
гр.Смолян, ул.Евридика жк. Невястата N 6, бл.5,вх.Б,ап.21
763972,61 762882,98 Приключен
300 18.03.2015 176828205
гр.Смолян, общ.Смоляян, ул. ЧАН №4, бл. НЕВЯСТА №11
НПЕЕМЖС СМОЛЯН СМОЛЯН
гр.Смолян, общ.Смоляян, ул. ЧАН №4, бл.11, вх.А, ап.10
1177472,15 1164192,89 Приключен
301 18.03.2015 176828842
гр.Смолян, ул. Арх. Петър Петров №7, бл. 44
НПЕЕМЖС СМОЛЯН СМОЛЯН
гр.Смолян, общ Смолян, ул. Арх. Петър Петров №7, вх.Б, ап.13
771741,6 771741,6 Приключен
307 18.03.2015 176823642
Сдружение на собствениците на бл. 49, вх. А и вх.Б - гр.Смолян ул. Полк. Дичо Петров №12
НПЕЕМЖС СМОЛЯН СМОЛЯН
гр.Смолян ул. Полк. Дичо Петров №12, бл. 49
756123,36 756123,36 Приключен
232 19.03.2015 176822007
гр.Кюстендил, ул. Раковски №6, бл.5
НПЕЕМЖС КЮСТЕНДИЛ КЮСТЕНДИЛ
гр.Кюстендил, ул. Раковски №6, бл.5
669007,14 668895,15 Приключен
192 19.03.2015 176825807
Сердика, гр. Мездра, ур. Сердика №2
НПЕЕМЖС МЕЗДРА МЕЗДРА
гр. Мездра, ур. Сердика №2, ет.4, ап. 406
416248,86 405251,2 Приключен
201 19.03.2015 176819964
гр.Кюстендил кв.Запад, ул.Добрич №1, бл.1
НПЕЕМЖС КЮСТЕНДИЛ КЮСТЕНДИЛ
гр.Кюстендил кв.Запад, ул.Добрич №1, бл.1
608537,48 606136,41 Приключен
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси