search-icon

Регистър на подписаните договори за финансиране

  • По програма
  • По статус
  • По дата
№ по ред Дата на договор БУЛСТАТ на сдружението arrow_icon
Наименованиена сдружението
Програма Населено място Община arrow_icon
Адрес на сдружението
Размер на договореното финансиране Разплатени средства Статус
1757 07.01.2016 176830260
Ямбол - Димитър Благоев 19
НПЕЕМЖС ЯМБОЛ ЯМБОЛ
гр. Ямбол, ул. Димитър Благоев бл. 19
3510891,06 3510891,06 Приключен
1758 07.01.2016 176902495
НОВ ЦЕНТЪР -гр. РАКОВСКИ, Община РАКОВСКИ, бул. Г.С. РАКОВСКИ N 102, вх. А, ет.1, ап.4
НПЕЕМЖС РАКОВСКИ РАКОВСКИ
гр. Раковски, бул. Г.С. Раковски бл. 102
552249,6 552249,6 Приключен
1726 08.01.2016 176841099
гр. Харманли, България 53, бл. 16-2
НПЕЕМЖС ХАРМАНЛИ ХАРМАНЛИ
гр. Харманли, бул. България №53, бл. 16-2, вх. В, ет. 1, ап. 7
718979,22 718978,89 Приключен
1771 08.01.2016 176836287
ПОБЕДА
НПЕЕМЖС КНЕЖА КНЕЖА
Област Плевен, община Кнежа, гр. Кнежа, п.к. 5835, Никола Петков, N 8, вх. А, ет. 2, ап. 4
713449,53 713449,53 Приключен
1746 11.01.2016 176830475
ГР. БЕЛОВО, БУЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ № 87, БЛ. 3, ВХ. А, ВХ. Б, ВХ. В
НПЕЕМЖС БЕЛОВО БЕЛОВО
гр. Белово, Област Пазарджик, община Белово, п.к. 4470, бул. Освобождение № 87, бл. 3 вх. В ет. 5 ап. 14
742762,01 735898 Приключен
1730 12.01.2016 176930007
ЖК СТРОИТЕЛ - ГР.ТЪРГОВИЩЕ, УЛ. ПАЛАУЗОВ №8
НПЕЕМЖС ТЪРГОВИЩЕ ТЪРГОВИЩЕ
гр.Търговище, ул. Палаузов №8, вх.А
973605,53 973605,53 Приключен
1731 12.01.2016 176859631
ДУПНИЦА ж.к. ВЕЛЧОВА ЗАВЕРА бл.43
НПЕЕМЖС ДУПНИЦА ДУПНИЦА
гр. ДУПНИЦА ж.к. ВЕЛЧОВА ЗАВЕРА бл.43
431264,93 421160,93 Приключен
1732 12.01.2016 176876075
гр. ДУПНИЦА ж.к. ВЕЛЧОВА ЗАВЕРА бл.44
НПЕЕМЖС ДУПНИЦА ДУПНИЦА
гр. ДУПНИЦА ж.к. ВЕЛЧОВА ЗАВЕРА бл.44
797278,43 797031,81 Приключен
1729 13.01.2016 176946328
гр.Враца, ул.Хр.Ботев N 140, бл.Май N 1
НПЕЕМЖС ВРАЦА ВРАЦА
ул.Хр.Ботев N 140, бл.Май N 1 вх.A ет.3
613252,12 613252,12 Приключен
1820 13.01.2016 176837236
гр. Ямбол, к-с Диана, бл.10, вх. А и Б
НПЕЕМЖС ЯМБОЛ ЯМБОЛ
Област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол; п.к. 8600, к-с ДИАНА бл.10, вх.А и Б
1037337,87 1037337,87 Приключен
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси