search-icon

Регистър на подписаните договори за финансиране

  • По програма
  • По статус
  • По дата
№ по ред Дата на договор БУЛСТАТ на сдружението arrow_icon
Наименованиена сдружението
Програма Населено място Община arrow_icon
Адрес на сдружението
Размер на договореното финансиране Разплатени средства Статус
564 20.04.2015 176833348
Вихрен, гр. Плевен, ул. Константин Величков №8
НПЕЕМЖС ПЛЕВЕН ПЛЕВЕН
гр. Плевен, ул. Константин Величков №8, блок Вихрен, ап.73
1563649,27 1562449,27 Приключен
565 20.04.2015 176829339
Хасково - Трайчо Китанчев 14
НПЕЕМЖС ХАСКОВО ХАСКОВО
гр.Хасково, обл.Хасково, община Хасково, пк.6300, ул.Трайчо Китенчев №14
723204,29 723198,34 Приключен
572 20.04.2015 176835324
Оптимист, гр. Правец, община Правец, жк Север, бл.201
НПЕЕМЖС ПРАВЕЦ ПРАВЕЦ
гр. Правец, жк Север бл.201
544594,8 537602,12 Приключен
573 20.04.2015 176835299
Топъл дом-блок 205, жк Север, гр. Правец
НПЕЕМЖС ПРАВЕЦ ПРАВЕЦ
гр. Правец, жк Север бл.205
630408 630405,54 Приключен
574 20.04.2015 176835936
Енергийна ефективност блок 306, жк Север, гр. Правец
НПЕЕМЖС ПРАВЕЦ ПРАВЕЦ
гр. Правец, жк Север бл.306
1101248 1101127,07 Приключен
575 20.04.2015 176835041
град Правец, община Правец, жк Север, бл.210
НПЕЕМЖС ПРАВЕЦ ПРАВЕЦ
гр. Правец, жк Север бл.210
696448 696430,79 Приключен
576 20.04.2015 176836515
Блок 110, жк Север, гр. Правец
НПЕЕМЖС ПРАВЕЦ ПРАВЕЦ
гр. Правец, жк Север бл.110
905676,4 857667,3 Приключен
577 20.04.2015 176828689
Ул. Юмрукчал №18, гр.Карлово, Община Карлово
НПЕЕМЖС КАРЛОВО КАРЛОВО
гр. Карлово, ул. Юмрукчал №18, вх.А, ет.5, ап.20
1243314,93 959580,63 Приключен
578 20.04.2015 176838384
Жилищен блок гр.Карлово, ул. Ген. Карцов 72, вх. А, Б, В
НПЕЕМЖС КАРЛОВО КАРЛОВО
гр. Карлово, ул. Ген. Карцов №72, вх.А, ет.3, ап.7
835768,27 820285,73 Приключен
580 20.04.2015 176833355
ПЛЕВЕН СВ 15, гр.Плевен, бул. Христо Ботев №158
НПЕЕМЖС ПЛЕВЕН ПЛЕВЕН
гр.Плевен, обл.Плевен, общ.Плевен, бул. Христо Ботев №158
1048129,86 1046069,51 Приключен
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси