search-icon

Регистър на подписаните договори за финансиране

  • По програма
  • По статус
  • По дата
№ по ред Дата на договор БУЛСТАТ на сдружението arrow_icon
Наименованиена сдружението
Програма Населено място Община arrow_icon
Адрес на сдружението
Размер на договореното финансиране Разплатени средства Статус
60 04.03.2015 176820685
Сдружение на собствениците в етажна собственост Загоре 14, гр. Нова Загора
НПЕЕМЖС НОВА ЗАГОРА НОВА ЗАГОРА
гр. Нова Загора, област Сливен, община Нова Загора, пощ.код: 8900, жк. Загоре бл.14
1049444,63 1049444,41 Приключен
67 04.03.2015 176818442
Сдружение на собствениците в етажна собственост ул. Васил Левски 65, вх.А и вх.Б, гр. Нова Загора
НПЕЕМЖС НОВА ЗАГОРА НОВА ЗАГОРА
гр. Нова Загора, област Сливен, община Нова Загора, пощ.код: 8900, ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 65
449970,73 449766,88 Приключен
68 04.03.2015 176817326
Сдружение на собствениците Стефан Караджа 39 , гр. Кубрат, ул. Стефан Караджа №3,общ. Кубрат, об. Разград
НПЕЕМЖС КУБРАТ КУБРАТ
гр. Кубрат, ул. Стефан Караджа №3, област Разград, община Кубрат, пощ.код: 7300
698508,35 694853,01 Приключен
37 04.03.2015 176819996
„Бл. Валентина Терешкова – гр. Луковит, ул. Христо Ботев №10”
НПЕЕМЖС ЛУКОВИТ ЛУКОВИТ
гр. Луковит, ул. Христо Ботев №10
582531,36 582524,05 Приключен
96 04.03.2015 176820856
Ловеч-ул.Осъмска 40-бл.271
НПЕЕМЖС ЛОВЕЧ ЛОВЕЧ
гр.Ловеч, ул.Осъмска N 40, бл.271
995851,92 984935,58 Приключен
70 05.03.2015 176820532
Сдружение на собственици Респект , гр. Аксаково, ж.к. Надежда бл.7
НПЕЕМЖС АКСАКОВО АКСАКОВО
гр. Аксаково, ж.к. Надежда бл.7, пощ.код 9154
853749,48 847883,85 Приключен
62 05.03.2015 176825967
Град Смядово, ул. Ришки проход-6, вх.1, вх.2
НПЕЕМЖС СМЯДОВО СМЯДОВО
гр. Смядово, ул. Ришки проход №6, вх.1,2
664467,14 664467,14 Приключен
63 05.03.2015 176818218
Стоян Ников №1А, бл.8, гр.Свищов, община Свищов
НПЕЕМЖС СВИЩОВ СВИЩОВ
гр.Свищов, община Свищов обл.В.Търново. Ул.Стоян Ников №1А, блок 8
617466,93 617466,93 Приключен
45 06.03.2015 176820557
Гр.Крумовград, ж.к. Запад , бл.3, вх. А, Б, В и Г
НПЕЕМЖС КРУМОВГРАД КРУМОВГРАД
Гр.Крумовград, ж.к. Запад , бл.3, вх. Г, ет.5, ап. 55
953033,35 945599,51 Приключен
46 06.03.2015 176821260
Гр.Крумовград, ж.к. Дружба , бл.1
НПЕЕМЖС КРУМОВГРАД КРУМОВГРАД
Гр.Крумовград, ж.к. Дружба , бл.1, вх. Г, ет.4, ап. 59
1053877,47 1026247,47 Приключен
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси