search-icon

Регистър на подписаните договори за финансиране

  • По програма
  • По статус
  • По дата
№ по ред Дата на договор БУЛСТАТ на сдружението arrow_icon
Наименованиена сдружението
Програма Населено място Община arrow_icon
Адрес на сдружението
Размер на договореното финансиране Разплатени средства Статус
1779 15.01.2016 176951695
гр. Хасково, община Хасково, ЖК Бадема , блок № 22, вх. А, Б
НПЕЕМЖС ХАСКОВО ХАСКОВО
гр. Хасково, Област Хасково, община Хасково, п.к. 6300, ж.к. Бадема бл. 22, вх. А, Б
701432,21 701309,58 Приключен
1780 15.01.2016 176952060
гр. Хасково, ул. Червена стена № 11, вх. А, Б
НПЕЕМЖС ХАСКОВО ХАСКОВО
гр. Хасково, Област Хасково, община Хасково, п.к. 6300, ул. Червена Стена № 11, вх. А, Б
652471,23 651778,66 Приключен
1781 15.01.2016 176952046
гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Георги Кирков № 88-96, вх. А, Б, В
НПЕЕМЖС ХАСКОВО ХАСКОВО
гр. Хасково, Област Хасково, община Хасково, п.к. 6300, ул. Георги Кирков бл. 88-96, вх. А, Б, В
967961,98 966667,48 Приключен
1782 15.01.2016 176951332
Пирин , гр. Хасково, община Хасково, ул. Атон №6-14, вх. Г, Д, Е, Ж
НПЕЕМЖС ХАСКОВО ХАСКОВО
гр. Хасково, Област Хасково, община Хасково, п.к. 6300, ул. Атон бл. 6-14, вх. Г, Д, Е, Ж
1362510,58 1360972,79 Приключен
1783 15.01.2016 176816683
гр. Хасково, ЖК Орфей , блок N 15
НПЕЕМЖС ХАСКОВО ХАСКОВО
гр. Хасково, Област Хасково, община Хасково, п.к. 6300, ж.к. Орфей бл. 15
1367355,42 1364603,67 Приключен
1784 15.01.2016 176951994
гр. Хасково, община Хасково, ул. Мадара № 13, вх. А, ул. Георги Бенковски № 24-32, вх. Б, В, ул. Оборище № 48, вх. Г, Д
НПЕЕМЖС ХАСКОВО ХАСКОВО
гр. Хасково, Област Хасково, община Хасково, п.к. 6300, ул. Мадара 13, вх. А, ул. Георги Бенковски 24-32, вх. Б, В, ул. Оборище 48 вх. Г, Д
1446975,68 1446835,68 Приключен
1785 15.01.2016 176951948
Стара планина 77 - гр. Хасково, кв. Ручока , ул. Стара планина № 53-55, вх. А и Б
НПЕЕМЖС ХАСКОВО ХАСКОВО
гр. Хасково, Област Хасково, община Хасково, п.к. 6300, ж.к. Ручока, ул. Стара планина бл. 53-55, вх. А, Б
1122214,97 1121460,01 Приключен
1786 15.01.2016 176952530
гр. Хасково, ул. Червена стена , бл. 13, вх. А и Б
НПЕЕМЖС ХАСКОВО ХАСКОВО
гр. Хасково, Област Хасково, община Хасково, п.к. 6300, ул. Червена стена бл. 13, вх. А, Б
652471,23 652266,07 Приключен
1787 15.01.2016 176951019
гр. Хасково, община Хасково, ж.к. Бадема блок №10, вх. А и Б
НПЕЕМЖС ХАСКОВО ХАСКОВО
гр. Хасково, Област Хасково, община Хасково, п.к. 6300, ж.к. Бадема бл. 10
742725,15 732174,44 Приключен
1788 15.01.2016 176952498
гр. Хасково, ул. Стара планина № 45-51, вх. А и Б
НПЕЕМЖС ХАСКОВО ХАСКОВО
гр. Хасково, Област Хасково, община Хасково, п.к. 6300, ул. Стара планина № 45-51 вх. А, Б
1122449,26 1122014,18 Приключен
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси