search-icon

Регистър на подписаните договори за финансиране

  • По програма
  • По статус
  • По дата
№ по ред Дата на договор БУЛСТАТ на сдружението arrow_icon
Наименованиена сдружението
Програма Населено място Община arrow_icon
Адрес на сдружението
Размер на договореното финансиране Разплатени средства Статус
1110 03.07.2015 176825981
Сдружение на собствениците Локомотив, гр.Левски, община Левски, ул.Ал.Стамболийски №17, бл.Локомотив, вх.А,Б,В,Г И Д
НПЕЕМЖС ЛЕВСКИ ЛЕВСКИ
обл.Плевен, общ.Левски, гр.Левски, Александър Стамболийски №17, бл.Локомотив, вх.А,Б,В,Г И Д
1207145,64 1207145,64 Приключен
1113 03.07.2015 176838366
Провадия ул. Янко Сакъзов № 21
НПЕЕМЖС ПРОВАДИЯ ПРОВАДИЯ
област Варна община Провадия гр. Провадия п.к. 9200 ул .Янко Сакъзов № 21
538168,58 532581,42 Приключен
1105 03.07.2015 176831105
Община Ямбол, гр.Ямбол, жк/кв. Граф Игнатиев 74, А, Б, В, Г, Д, Е
НПЕЕМЖС ЯМБОЛ ЯМБОЛ
гр.Ямбол, жк. Граф Игнатиев бл.74, вх. А, Б, В, Г, Д, Е
2095065,36 2095065,36 Приключен
1089 03.07.2015 176859713
ДРУЖБА БЛ. 9-2015-ДОБРИЧ
НПЕЕМЖС ДОБРИЧ ДОБРИЧ
гр. Добрич, област Добрич, община Добрич, п.к.9300, жк. Дружба бл.9 вх.А ет.5 ап.18
649416,13 434148,57 Подписан
1068 03.07.2015 176843805
бул. Трети март №12 - гр. Добрич
НПЕЕМЖС ДОБРИЧ ДОБРИЧ
гр. Добрич, бул. Трети март №12
781352,54 316427,41 Подписан
1069 03.07.2015 176863156
ул. Земеделска №28, бл.3/4, гр. Баня, община Карлово
НПЕЕМЖС БАНЯ КАРЛОВО
гр. Баня, ул. Земеделска №28, бл.3/4
886513,43 885345,91 Приключен
1073 06.07.2015 176846519
Бенковски - Николаево
НПЕЕМЖС НИКОЛАЕВО НИКОЛАЕВО
област Стара Загора, община Николаево, гр. Николаево, п.к. 6190, ул. Георги Бенковски № 4
608241,79 608241,79 Приключен
984 06.07.2015 176855227
Сдружение на собствениците гр.Стара Загора, кв.Трите Чучура -север, бл.76, вх.О, А,Б
НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
Стара Загора, общ.Стара Загора, кв.Трите Чучура -север, бл.76, вх.О, ет.4, ап.10
912162,09 837706,64 Приключен
981 06.07.2015 176851848
Сдружение на собствениците гр.Стара Загора,ул.Одринска епопея №5, вх.О,А
НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
гр.Стара Загора, обл.Стара Загора, общ.Стара Загора, ул.Одринска епопея №5, вх.О, ап.13
627819,3 614750,41 Приключен
979 06.07.2015 176831379
Сдружение на собствениците гр.Стара Загора, ул.Славянски №6, вх.О А,Б
НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
гр.Стара Загора, обл.Стара Загора, общ. Стара Загора, ул.Славянски №6, вх.О, ет.6, ап.11
992398,52 935220,72 Приключен
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси