search-icon

Регистър на подписаните договори за финансиране

  • По програма
  • По статус
  • По дата
№ по ред Дата на договор БУЛСТАТ на сдружението arrow_icon
Наименованиена сдружението
Програма Населено място Община arrow_icon
Адрес на сдружението
Размер на договореното финансиране Разплатени средства Статус
976 15.06.2015 176831338
гр.Видин, община Видин, Строител-9-2015
НПЕЕМЖС ВИДИН ВИДИН
гр.Видин, област Видин, община Видин, ПК 3700, ж.к.Строител бл.9 вх.Г ет.6, ап.90
1756002 1755982,15 Приключен
977 15.06.2015 176838530
гр.Видин, община Видин, ж.к. Вида блок 6, вх.А,Б и В
НПЕЕМЖС ВИДИН ВИДИН
гр.Видин, област Видин, община Видин, ПК 3700, ж.к.Вида бл.6, вх.А,Б и В
901757,08 880503,01 Приключен
1000 15.06.2015 176855896
ГР. ВЕЛИНГРАД, БУЛ.ХАН АСПАРУХ № 11,13,15,17,19
НПЕЕМЖС ВЕЛИНГРАД ВЕЛИНГРАД
гр. Велинград, област Пазарджик, община Велинград, п.к. 4600, бул. Хан Аспарух № 11,13,15,17,19
2768118,75 2768118,75 Приключен
801 15.06.2015 176834980
ж.к. Ален мак бл.1,2,3,4,5
НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
гр.Благоевград, област Благоевград, общ Благоевград, ПК 2700, жк. Ален Мак бл.1,2,3,4,5
2008633,84 1921041,52 Приключен
914 15.06.2015 176852051
Хаджи Димитър 18
НПЕЕМЖС АЙТОС АЙТОС
гр. Айтос, обл. Бургас, ул. Хаджи Димитър №18, ет.2
1424108 1424107,35 Приключен
923 16.06.2015 176861041
СС - бл. Извор 1, гр. Смолян, ул. Наталия №5
НПЕЕМЖС СМОЛЯН СМОЛЯН
гр. Смолян, ул. Наталия № 5, вх. Б, ап. 10
1023042,48 1022303,29 Приключен
789 16.06.2015 176851175
гр. Благоевград, ж.к. Еленово , бл. 1, 3
НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
гр. Благоевград, ж.к. Еленово , бл. 1, 3
928721,53 887222,67 Приключен
789 16.06.2015 176844273
гр. Благоевград, ж.к. Еленово , бл. 4, 5
НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
гр. Благоевград, ж.к. Еленово , бл. 4, 5
1029955,14 987748,26 Приключен
1001 16.06.2015 176841708
Симон Налбант №52 вх.А и Б
НПЕЕМЖС ПЕЩЕРА ПЕЩЕРА
ул. Симон Налбант №52, вх.А, Б
706256,21 635117,7 Приключен
1002 16.06.2015 176852462
Гр. Пещера, ул. Симон Налбант №54
НПЕЕМЖС ПЕЩЕРА ПЕЩЕРА
ул. Симон Налбант №54
316606,6 314025,01 Приключен
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси