search-icon

Регистър на подписаните договори за финансиране

  • По програма
  • По статус
  • По дата
№ по ред Дата на договор БУЛСТАТ на сдружението arrow_icon
Наименованиена сдружението
Програма Населено място Община arrow_icon
Адрес на сдружението
Размер на договореното финансиране Разплатени средства Статус
11 19.02.2015 176815955
гр. Димитровград, ул. Простор №8
НПЕЕМЖС ДИМИТРОВГРАД ДИМИТРОВГРАД
гр. Димитровград, Област Хасково,п.к. 6400, ул. Простор №8
919916,24 919902,81 Приключен
12 19.02.2015 176818556
гр. Благоевград, жк. Струмско, ул. Броди бл.24
НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
гр. Благоевград, Област Благоевград, жк. Струмско, ул. Броди бл. 24, п.к. 2700
744659,64 743958,23 Приключен
13 19.02.2015 176816384
гр. Благоевград, жк. Еленово, бл. 56,57
НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
гр. Благоевград, Област Благоевград, жк. Еленово бл. 57, п.к. 2700
726196,34 726185,06 Приключен
14 19.02.2015 176816936
гр. Благоевград, ул. Яне Сандански бл. 21
НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
гр. Благоевград, Област Благоевград, жк. Струмско, ул. Яне Сандански бл. 21, вх. Б, п.к. 2700
573652,44 573607,02 Приключен
15 19.02.2015 176815923
Наш дом - гр. Димитровград бул. Стефан Стамболов №8, кв. Каменец
НПЕЕМЖС ДИМИТРОВГРАД ДИМИТРОВГРАД
гр. Димитровград, Област Хасково,п.к. 6400, кв. Каменец, бул. Стефан Стамболов №8, вх. А, ап. 1
1639901,87 1491563,71 Приключен
16 19.02.2015 176817739
гр. Благоевград, жк. Еленово, бл. 44
НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
гр. Благоевград, Област Благоевград, жк. Еленово бл. 44, п.к. 2700
376281,26 375888,36 Приключен
17 19.02.2015 176816861
гр. Благоевград, жк. Еленово, бл. 216
НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
гр. Благоевград, Област Благоевград, жк. Еленово бл. 216, вх. А, п.к. 2700
719313,71 719156,58 Приключен
18 19.02.2015 176817397
гр. Благоевград, жк. Еленово, бл. 112,113,114
НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
гр. Благоевград, Област Благоевград, жк. Еленово бл. 113, п.к. 2700
780600,56 780600,56 Приключен
19 19.02.2015 176817625
гр. Благоевград, жк. Еленово, бл. 43
НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
гр. Благоевград, Област Благоевград, жк. Еленово бл. 43, вх. А,п.к. 2700
580610,45 580086,29 Приключен
20 19.02.2015 176817109
гр. Благоевград, жк. Еленово, бл. 40
НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
гр. Благоевград, Област Благоевград, жк. Еленово бл. 40, п.к. 2700
933786,39 929502,74 Приключен
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси