search-icon

Регистър на подписаните договори за финансиране

  • По програма
  • По статус
  • По дата
№ по ред Дата на договор БУЛСТАТ на сдружението arrow_icon
Наименованиена сдружението
Програма Населено място Община arrow_icon
Адрес на сдружението
Размер на договореното финансиране Разплатени средства Статус
1633 21.10.2015 176875856
гр. Благоевград, ул. Даме Груев N 32
НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
Област Благоевград, Община Благоевград, гр. Благоевград, п.к. 2700, ул ДАМЕ ГРУЕВ N 32
1191980,29 1187982,89 Приключен
1597 21.10.2015 176838263
гр.Севлиево, ж.к. Митко Палаузов-бл.2
НПЕЕМЖС СЕВЛИЕВО СЕВЛИЕВО
гр.Севлиево, област Габрово, община Севлиево, ПК 5400, ж.к.Митко Палаузов бл.2
1413101,25 1412229,2 Приключен
1581 21.10.2015 176893651
общ. Велинград гр. Велинград кв. Каменица ул. Милеви скали № 38 вх.А вх.Б вх.В
НПЕЕМЖС ВЕЛИНГРАД ВЕЛИНГРАД
гр. Велинград област Пазарджик община Велинград пк.4600 ул. МИЛЕВИ СКАЛИ № 38
877828,08 877828,08 Приключен
1430 21.10.2015 176866095
СС ГР. РУСЕ УЛ. ИЗОЛА ПЛАНИНА № 11 БЛ. ИЗОЛА ПЛАНИНА ВХ.1,2,3
НПЕЕМЖС РУСЕ РУСЕ
гр. Русе област Русе община Русе пк.7001 кв. Дружба ул. ИЗОЛА ПЛАНИНА № 11 бл.ИЗОЛА ПЛАНИНА вх.1,2,3
785592,77 784926,98 Приключен
1372 21.10.2015 176843876
КИТАЙСКА СТЕНА - ГР. ГАБРОВО УЛ. СМЪРЧ № 21-31
НПЕЕМЖС ГАБРОВО ГАБРОВО
гр. Габрово област Габрово община Габрово пк.5300 ул. СМЪРЧ № 23
2659360,08 2657935,76 Приключен
1634 22.10.2015 176836102
бул. Освобождение № 22А, гр. Карлово, община Карлово
НПЕЕМЖС КАРЛОВО КАРЛОВО
бул. Освобождение № 22, вх. А
1086097,38 1083330,72 Приключен
1613 22.10.2015 176824324
СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ -ГР.БЕЛОВО,БУЛ.„ОСВОБОЖДЕНИЕ“ №87,БЛ.2,ВХ.А И ВХ.Б
НПЕЕМЖС БЕЛОВО БЕЛОВО
гр.Белово, област Пазарджик, община Белово,ул.„Освобождение“ №87,бл.2,вх.А,ет.6,ап.17
492900,12 492894,4 Приключен
1620 22.10.2015 176919135
гр. Асеновград, ж.к. Изток , бл. 6, вх. А, и вх. Б
НПЕЕМЖС АСЕНОВГРАД АСЕНОВГРАД
гр. Асеновград, ж.к. Изток , бл. 6, вх. А, и вх. Б
513903,01 512055,25 Приключен
1621 22.10.2015 176845838
Асеновград, кв. Запад, ул. Хан Кардам 1,3,5
НПЕЕМЖС АСЕНОВГРАД АСЕНОВГРАД
гр. Асеновград, кв. Запад, ул. Хан Кардам No 1,3,5, бл. 3/5, вх. А, Б, В
790750,55 790608,29 Приключен
1625 22.10.2015 176850041
АСЕНОВГРАД, кв. ИЗТОК, бл. 3
НПЕЕМЖС АСЕНОВГРАД АСЕНОВГРАД
гр. Асеновград, Област Пловдив, Община Асеновград, кв. ИЗТОК бл. 3
499041,68 493278,52 Приключен
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси