search-icon

Регистър на подписаните договори за финансиране

  • По програма
  • По статус
  • По дата
№ по ред Дата на договор БУЛСТАТ на сдружението arrow_icon
Наименованиена сдружението
Програма Населено място Община arrow_icon
Адрес на сдружението
Размер на договореното финансиране Разплатени средства Статус
596 22.04.2015 176846947
КОЛЬО ФИЧЕТО, гр.Белоградчик, общ.Белоградчик, бул.Съединение №25
НПЕЕМЖС БЕЛОГРАДЧИК БЕЛОГРАДЧИК
гр.Белоградчик, обл.Видин, общ.Белоградчик, бул.Съединение №25, вх.В, ап.40
978663,84 976061,98 Приключен
402 23.04.2015 176826478
Наш дом - гр.Разград
НПЕЕМЖС РАЗГРАД РАЗГРАД
гр.Разград, ул. Свети Климент №46
747000,28 746130,97 Приключен
403 23.04.2015 176826859
Разград - Орел 12
НПЕЕМЖС РАЗГРАД РАЗГРАД
гр.Разград, ж.к. Орел, бл.12
3116247,93 3096467,29 Приключен
647 23.04.2015 176841327
Левски 21 - гр.Асеновград, ул.Васил Левски №21
НПЕЕМЖС АСЕНОВГРАД АСЕНОВГРАД
гр.Асеновград, обл.Пловдив, общ.Асеновград, п.к.4230, ул.Васил Левски №21
588957,48 577143,79 Приключен
648 23.04.2015 176838434
Блок 109 - Асеновград, ул. Стоян Джамсъзов №6
НПЕЕМЖС АСЕНОВГРАД АСЕНОВГРАД
гр.Асеновград, обл.Пловдив, общ.Асеновград, п.к.4230, ул. Стоян Джамсъзов №6, кв.Запад, бл.109
650821,89 649023,98 Приключен
584 24.04.2015 176843100
гр.Добрич - бул. Трети март №10
НПЕЕМЖС ДОБРИЧ ДОБРИЧ
гр.Добрич, област Добрич, община Добрич, ПК 9300, бул.Трети март №10
856581,32 683533,85 Подписан
652 24.04.2015 176836807
Осми март, гр. Пазарджик, кв. Ставропол, ул. Осми Март № 12 вх.А, Б, В
НПЕЕМЖС ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК
гр. Пазарджик, област Пазарджик, община Пазарджик, пощ. Код 4400, ул. ОСМИ МАРТ, жк. Ставропол № 12, вх. В ет. 1 ап.49
1019962,91 1019962,86 Приключен
626 24.04.2015 176834539
БЛОК 21 - ГЪЛЪБОВО
НПЕЕМЖС ГЪЛЪБОВО ГЪЛЪБОВО
гр.Гълъбово, обл.Стара Загора, общ.Гълъбово, кв.Съединение, бл.21, ет.9, ап.45
927597,47 918950,87 Приключен
627 24.04.2015 176845820
БЛОК 49 - ГЪЛЪБОВО
НПЕЕМЖС ГЪЛЪБОВО ГЪЛЪБОВО
гр.Гълъбово, обл.Стара Загора, общ.Гълъбово, кв.Строител, бл.49, ет.3, ап.7
1559618,56 1537140,42 Приключен
663 24.04.2015 176843278
СТРОИТЕЛ - 68 - ДОБРИЧ
НПЕЕМЖС ДОБРИЧ ДОБРИЧ
гр.Добрич, област Добрич, община Добрич, жк Строител, бл.68, вх.Б
774165,29 774165,16 Приключен
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси