search-icon

Регистър на подписаните договори за финансиране

  • По програма
  • По статус
  • По дата
№ по ред Дата на договор БУЛСТАТ на сдружението arrow_icon
Наименованиена сдружението
Програма Населено място Община arrow_icon
Адрес на сдружението
Размер на договореното финансиране Разплатени средства Статус
326 26.03.2015 176828600
Бл.33-Добрич-Дружба
НПЕЕМЖС ДОБРИЧ ДОБРИЧ
гр.Добрич, област Добрич, общ.Добрич, п.к.9300, ж.к. Дружба , бл.33, вх.А -Б
471176,92 470460,65 Приключен
340 26.03.2015 176831048
Драма № 1,Банско , гр. Банско, общ. Банско, ул. Драма № 1
НПЕЕМЖС БАНСКО БАНСКО
гр. Банско, област Благоевград, община Банско, пощ.код: 2770, ул. ДРАМА № 1
868728 868120,44 Приключен
385 26.03.2015 176829983
Блок 5, гр.Златоград, община Златоград, ул.България №186
НПЕЕМЖС ЗЛАТОГРАД ЗЛАТОГРАД
Блок 5, гр.Златоград, обл.Смолян, общ.Златоград, П.К.4980, ул.България №186, бл.5
703108,47 703057,36 Приключен
450 26.03.2015 176830003
Блок 6, гр.Златоград, ул.България №184, бл.6
НПЕЕМЖС ЗЛАТОГРАД ЗЛАТОГРАД
гр.Златоград, обл.Смолян, общ Златоград, п.к.4980, ул.България №184, бл.6
725787,18 725217,24 Приключен
233 26.03.2015 176822056
Обединение, гр. Тетевен, ул. Мария Михайлова №2
НПЕЕМЖС ТЕТЕВЕН ТЕТЕВЕН
гр. Тетевен, ул. Мария Михайлова №2
1184862,8 1184650,04 Приключен
277 26.03.2015 176820176
СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ Стралджа - Хемус №49
НПЕЕМЖС СТРАЛДЖА СТРАЛДЖА
гр. Стралджа, Област Ямбол, Община Стралджа, п.к. 8680, ул. Хемус № 49, вх.Б, ап. 36
511712,4 509987,42 Приключен
306 26.03.2015 176823044
Иглика, гр.Тетевен, ж.к. Пеновото №11
НПЕЕМЖС ТЕТЕВЕН ТЕТЕВЕН
гр.Тетевен, ж.к. Пеновото №11
713543,7 713543,7 Приключен
228 26.03.2015 176823864
Райчо Николов №3
НПЕЕМЖС ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО
гр.Велико Търново, ул.Райчо Николов №3
698424,77 697803,35 Приключен
230 26.03.2015 176822679
ЕЖБ-11
НПЕЕМЖС ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО
гр.Велико Търново, ул.Ниш №2, вх.А, вх.Б,вх.В
725088,51 724945,26 Приключен
308 27.03.2015 176824769
Габрово, Св.Св.Кирил и Методий №№7 и 9
НПЕЕМЖС ГАБРОВО ГАБРОВО
Габрово, Св.Св.Кирил и Методий № 9
799942,27 730699,46 Приключен
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси