search-icon

Регистър на подписаните договори за финансиране

  • По програма
  • По статус
  • По дата
№ по ред Дата на договор БУЛСТАТ на сдружението arrow_icon
Наименованиена сдружението
Програма Населено място Община arrow_icon
Адрес на сдружението
Размер на договореното финансиране Разплатени средства Статус
937 09.06.2015 176824865
Гр. Благоевград, ул. Даме Груев, бл.34
НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
ул. Даме Груев бл.34
1425396,8 1418837,42 Приключен
930 09.06.2015 176857993
СЛИВЕН-СИНИ КАМЪНИ-24
НПЕЕМЖС СЛИВЕН СЛИВЕН
гр.Сливен, обл.Сливен, общ.Сливен, кв.СИНИ КАМЪНИ, бл.24, вх.в, ап.15
1146257,32 1135904,67 Приключен
985 09.06.2015 176830665
СТРАЛДЖА-ХЕМУС № 55
НПЕЕМЖС СТРАЛДЖА СТРАЛДЖА
гр. Стралджа, Област Ямбол, община Стралджа, пощ.код: 8680, ул. ХЕМУС № 55
550350 548562,22 Приключен
912 09.06.2015 176828372
Блок Бедек Чумерна 20 - 26 - гр. Габрово
НПЕЕМЖС ГАБРОВО ГАБРОВО
ул. Чумерна №20, №22, №24, №26
1709496,39 1662017,45 Приключен
851 09.06.2015 176838288
Провадия-квартал Север-блок 3
НПЕЕМЖС ПРОВАДИЯ ПРОВАДИЯ
гр.Провадия, Област Варна, Община Провадия, п.к.9200, Север бл.3
1069829,9 1067034,1 Приключен
915 10.06.2015 176853977
Сава Младенов, гр. Тетевен, жк. Пеновото, бл. Сава Младенов №14
НПЕЕМЖС ТЕТЕВЕН ТЕТЕВЕН
гр. Тетевен, обл. Ловеч, жк. Пеновото, бл. сава Младенов №14
797272,52 797272,52 Приключен
896 10.06.2015 176846724
бл.54, ж.к.2, гр.Козлодуй
НПЕЕМЖС КОЗЛОДУЙ КОЗЛОДУЙ
гр. Козлодуй, ж.к.2, бл.54, ап.12
266485,8 266485,8 Приключен
897 10.06.2015 176844095
Бл.55, ж.к.2, гр.Козлодуй
НПЕЕМЖС КОЗЛОДУЙ КОЗЛОДУЙ
гр. Козлодуй, ж.к.2, бл.55, ап.11
241569,48 241569,48 Приключен
898 10.06.2015 176844120
Креативни съседи - 56
НПЕЕМЖС КОЗЛОДУЙ КОЗЛОДУЙ
гр. Козлодуй, ж.к.2, бл. 56, ап.10
251385,61 250192,21 Приключен
899 10.06.2015 176844049
Добри съседи
НПЕЕМЖС КОЗЛОДУЙ КОЗЛОДУЙ
гр. Козлодуй, ж.к.2, бл. 57, ап.12
239527,24 239527,24 Приключен
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси