search-icon

Регистър на подписаните договори за финансиране

  • По програма
  • По статус
  • По дата
№ по ред Дата на договор БУЛСТАТ на сдружението arrow_icon
Наименованиена сдружението
Програма Населено място Община arrow_icon
Адрес на сдружението
Размер на договореното финансиране Разплатени средства Статус
342 27.03.2015 176823756
Сдружение на собствениците Хумни дол-15
НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК
гр.Перник, Област Перник, Община Перник, пк.2300, кв.Хумни дол, бл.15,вх.А, АП.3
874878,67 874878,65 Приключен
343 27.03.2015 176823884
Сдружение на собствениците Перник ул.Добруджа, бл.21/вх.А,Б
НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК
гр.Перник, Област Перник, Община Перник, пк.2300, ул.Добруджа, бл.21, вх.Б, АП.29
622567,36 622006,19 Приключен
344 27.03.2015 176823813
Сдружение на собствениците Ладовица-58
НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК
гр.Перник, Област Перник, Община Перник, пк.2304, кв.Изток, ул.Благой Гебрев, бл.58, вх.А, ап.54
1537369,15 1537356,09 Приключен
345 27.03.2015 176831888
Сдружение на собствениците на СО на ЖС в режим на ЕС БЛ.36 гр.Перник кв.Изток ул.бл.Гебрев
НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК
гр.Перник, Област Перник, Община Перник, пк.2304,кв.Изток, ул.Благой Гебрев, бл.36, вх.А-Е
2102925,04 2045256,58 Приключен
346 27.03.2015 176829129
Сдружение на собствениците СТОПАНИ НА БЛОК 69-70, ГР.ПЕРНИК, КВ.ТЕВА БЛ.69 и 70
НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК
гр.Перник, Област Перник, Община Перник, пк.2300, кв.Тева, бл.70
530610,95 530610,94 Приключен
328 27.03.2015 176821545
Габрово, квартал Русевци, блок №5, ул. Найден Геров №58, 60, 62, 64
НПЕЕМЖС ГАБРОВО ГАБРОВО
гр. Габрово кв. Русевци, ул. Найден Геров №58, 60, 62, 64 бл.5
709634,9 709626,96 Приключен
336 27.03.2015 176827523
Узана, гр. Габрово, ул. Спортна 3, вх. А,Б,В
НПЕЕМЖС ГАБРОВО ГАБРОВО
гр. Габрово, ул. Спортна №3, вх.А, ап.3
964879,79 895617,28 Приключен
325 27.03.2015 176828575
Орфей, гр. Момчилград, ул. Сан Стефано №4, бл.9
НПЕЕМЖС МОМЧИЛГРАД МОМЧИЛГРАД
гр. Момчилград, Област Кърджали, община Момчилград, ул. Сан Стефано №4, бл.9, вх.Б, ап.21
1161960 1158359,99 Приключен
376 27.03.2015 176827434
„СЛИВЕН-РАКОВСКИ -80”
НПЕЕМЖС СЛИВЕН СЛИВЕН
8800 гр.Сливен,ул.„Георги Сава Раковски ” бл.80,ап.8,ет.2
1673311,5 1657783 Приключен
377 27.03.2015 176821933
„СЛИВЕН-БЪЛГАРКА -24”
НПЕЕМЖС СЛИВЕН СЛИВЕН
8800 гр.Сливен, кв.„Българка ” бл.24,вх.Б,ап.1
1050008,93 1040361,48 Приключен
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси