search-icon

Регистър на подписаните договори за финансиране

  • По програма
  • По статус
  • По дата
№ по ред Дата на договор БУЛСТАТ на сдружението arrow_icon
Наименованиена сдружението
Програма Населено място Община arrow_icon
Адрес на сдружението
Размер на договореното финансиране Разплатени средства Статус
1012 29.06.2015 176858038
ул.Крайречна№1, гр.Карлово, община Карлово
НПЕЕМЖС КАРЛОВО КАРЛОВО
гр.Карлово,ул.Крайречна№1, вх.А, Б, В, Г
982917,77 982756,41 Приключен
1034 29.06.2015 176860788
гр. Карнобат, община Карнобат, бул. МОСКВА № 159, вх.1 и вх. 2
НПЕЕМЖС КАРНОБАТ КАРНОБАТ
гр. Карнобат, област Карнобат, община Карнобат, п.к. 8400, бул.МОСКВА № 159 вх.1 и вх. 2
322557,98 322083,77 Приключен
1035 29.06.2015 176860772
гр. Карнобат,община Карнобат, бул. МОСКВА № 161, вх.1 и вх.2
НПЕЕМЖС КАРНОБАТ КАРНОБАТ
гр. Карнобат, област Карнобат, община Карнобат, п.к. 8400, бул. МОСКВА № 161, вх. 1 и вх. 2
513906,96 513507,92 Приключен
501 29.06.2015 176840711
Бургас жк Изгрев бл.5 вх.1, вх.2
НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС
гр.Бургас жк Изгрев бл.5, вх.1, вх.2
610654,35 610506,42 Приключен
1061 30.06.2015 176819284
гр. КЮСТЕНДИЛ, кв. Запад, бл.84
НПЕЕМЖС КЮСТЕНДИЛ КЮСТЕНДИЛ
гр. КЮСТЕНДИЛ, кв. Запад, бл.84
1150727,05 1149626,97 Приключен
1078 30.06.2015 176856069
гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител No 291, бл. 111, вх. А и Б
НПЕЕМЖС КЮСТЕНДИЛ КЮСТЕНДИЛ
гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител No 291, бл. 111, вх. А и Б
611974,27 611942,22 Приключен
1079 30.06.2015 176822775
гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител No 290, бл. 112, вх. А и Б
НПЕЕМЖС КЮСТЕНДИЛ КЮСТЕНДИЛ
гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител No 290, бл. 112, вх. А и Б
698791,24 698635,5 Приключен
1080 30.06.2015 176826916
гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител No 292, бл. 113, вх. А и Б
НПЕЕМЖС КЮСТЕНДИЛ КЮСТЕНДИЛ
гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител No 292, бл. 113, вх. А и Б
1041819,9 1040744,5 Приключен
1081 30.06.2015 176857460
гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител No 294, бл. 114, вх. А и Б
НПЕЕМЖС КЮСТЕНДИЛ КЮСТЕНДИЛ
гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител No 294, бл. 114, вх. А и Б
784585,4 784226,64 Приключен
1063 30.06.2015 176855355
гр. КЮСТЕНДИЛ, кв. Запад, бл.86
НПЕЕМЖС КЮСТЕНДИЛ КЮСТЕНДИЛ
гр. КЮСТЕНДИЛ, кв. Запад, бл.86
768873,77 768840,22 Приключен
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси