search-icon

Регистър на подписаните договори за финансиране

  • По програма
  • По статус
  • По дата
№ по ред Дата на договор БУЛСТАТ на сдружението arrow_icon
Наименованиена сдружението
Програма Населено място Община arrow_icon
Адрес на сдружението
Размер на договореното финансиране Разплатени средства Статус
1067 10.07.2015 176824566
“Перник ж.к. Тева бл.42 АБ“
НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК
гр. Перник, община Перник, ж.к. Тева, бл. № 42
663870,51 663870,43 Приключен
1191 10.07.2015 176850162
гр. Смолян, ул. Петър Берон N 6, бл. Острица 5
НПЕЕМЖС СМОЛЯН СМОЛЯН
гр. Смолян, ул. Петър Берон N 6, бл. Острица N 5
808665,72 808560,18 Приключен
1196 10.07.2015 176823489
Стралджа, ул. Хемус N 59
НПЕЕМЖС СТРАЛДЖА СТРАЛДЖА
гр. Стралджа, ул. Хемус N 59
922839,6 920376,18 Приключен
1140 10.07.2015 176846281
БАЛЧИК-БАЛИК-24 ГР. БАЛЧИК ЖК. БАЛИК БЛ.24
НПЕЕМЖС БАЛЧИК БАЛЧИК
гр. Балчик област Добрич община Балчик п.к. 9600 жк. БАЛИК бл.24 вх. А ет. 5 ап. 14
533637,6 533637,6 Приключен
1141 10.07.2015 176841220
ОБЕДИНЕНИЕ 26
НПЕЕМЖС БАЛЧИК БАЛЧИК
гр. Балчик област Добрич община Балчик п.к.9600 жк. БАЛИК бл.26
721023,4 721023,4 Приключен
1144 13.07.2015 176857790
Граф Игнатиев бл.86, Ямбол
НПЕЕМЖС ЯМБОЛ ЯМБОЛ
област Ямбол община Ямбол гр. Ямбол п.к.8600 ул. ГРАФ ИГНАТИЕВ бл.86
1769244,17 1769244,17 Приключен
1150 13.07.2015 176830302
гр. Хасково, блок 246-1, ул. Дунав 6
НПЕЕМЖС ХАСКОВО ХАСКОВО
гр. Хасково, ул. Дунав 6 и ул. Стара планина 46-52, блок 246-1
1725956,83 1724352,26 Приключен
1151 13.07.2015 176847287
ГРЕБЕНЕЦ ГР.ДЕВИН ОБЩИНА ДЕВИН УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ № 58
НПЕЕМЖС ДЕВИН ДЕВИН
област Смолян община Девин гр. Девин п.к.4800 ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ № 58
1039642,98 1035086,82 Приключен
1190 13.07.2015 176863569
България - гр. Асеновград, бул. България 11/19
НПЕЕМЖС АСЕНОВГРАД АСЕНОВГРАД
гр. Асеновград, бул. България 11/19
1054699,03 1042781,57 Приключен
1169 13.07.2015 176824228
гр. Ямбол, ул. Граф Игнатиев бл.78
НПЕЕМЖС ЯМБОЛ ЯМБОЛ
гр. Ямбол, ул. Граф Игнатиев бл.78, ет.9, ап.40
1226120,57 1226120,57 Приключен
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси