search-icon

Регистър на подписаните договори за финансиране

  • По програма
  • По статус
  • По дата
№ по ред Дата на договор БУЛСТАТ на сдружението arrow_icon
Наименованиена сдружението
Програма Населено място Община arrow_icon
Адрес на сдружението
Размер на договореното финансиране Разплатени средства Статус
582 16.04.2015 176843374
ГР.ДОБРИЧ - БАЛИК 60
НПЕЕМЖС ДОБРИЧ ДОБРИЧ
гр.Добрич, обл.Добрич, общ.Добрич, П.К. 9300, ж.к.. Балик бл.60
766529,32 766529,32 Приключен
552 16.04.2015 176841836
Нов дом-Брацигово
НПЕЕМЖС БРАЦИГОВО БРАЦИГОВО
гр. Брацигово, ул. Слави Дишлянов №25
538108,56 480862,56 Приключен
552 16.04.2015 176841850
Успех-Брацигово
НПЕЕМЖС БРАЦИГОВО БРАЦИГОВО
гр.Брацигово, ул. Слави Дишлянов №27 ет.4, ап.11
555551,04 496386,24 Приключен
548 16.04.2015 176842087
гр. Стралджа, общ. Стралджа, обл. Ямбол, ул. Хемус №53
НПЕЕМЖС СТРАЛДЖА СТРАЛДЖА
гр. Стралджа, обл. Ямбол, общ. Стралджа ПК 8680, ул. Хемус №53, вх. АиБ
418005,36 416562,95 Приключен
523 16.04.2015 176832374
Златица, ул. Софийско шосе
НПЕЕМЖС ЗЛАТИЦА ЗЛАТИЦА
гр. Златица, ул. Софийско шосе бл.33 вх.А
1132767,5 1040049,62 Приключен
527 16.04.2015 176818588
гр. Бяла Слатина, ул. Васил Левски №9, жк Сладница блок 3, вх.А
НПЕЕМЖС БЯЛА СЛАТИНА БЯЛА СЛАТИНА
гр. Бяла Слатина жк Сладница, ул. Васил Левски №9, бл.3, вх.А
593792,12 593704,88 Приключен
528 16.04.2015 176818638
гр. Бяла Слатина, ул. Търнавска №41, блок Пионер
НПЕЕМЖС БЯЛА СЛАТИНА БЯЛА СЛАТИНА
гр. Бяла Слатина, ул. Търнавска №41, бл. Пионер вх.А
680630,49 680579,92 Приключен
502 16.04.2015 176829360
гр.Бургас жк Възраждане бл.14
НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС
гр.Бургас жк Възраждане бл.14 вх.4
2444997,65 2442141,09 Приключен
517 16.04.2015 176822533
КАЗАНЛЪК, УЛ. ПУШКИН №4
НПЕЕМЖС КАЗАНЛЪК КАЗАНЛЪК
гр.Казанлък, обл.Стара Загора, общ.Казанлък, п.к.6100, ул. Пушкин №4
851726,58 851661,19 Приключен
518 16.04.2015 176836369
Блок 38- Гълъбово
НПЕЕМЖС ГЪЛЪБОВО ГЪЛЪБОВО
гр. Гълъбово, ж.к. Строител бл. 38
1499573,93 1497346,83 Приключен
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси