search-icon

Регистър на подписаните договори за финансиране

  • По програма
  • По статус
  • По дата
№ по ред Дата на договор БУЛСТАТ на сдружението arrow_icon
Наименованиена сдружението
Програма Населено място Община arrow_icon
Адрес на сдружението
Размер на договореното финансиране Разплатени средства Статус
188 02.04.2015 176816832
гр. Благоевград, ул. Марица №2
НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
гр. Благоевград, област Благоевград, община Благоевград, ПК 2700, ул. Марица №2
1373183,48 1341940,71 Приключен
220 02.04.2015 176829937
гр.Благоевград, жк Еленово, бл.59, 60
НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
гр. Благоевград, жк Еленово бл.59, 60
1294129,51 1294004,51 Приключен
221 02.04.2015 176831938
гр.Благоевград, жк Еленово, бл.61, 62
НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
гр. Благоевград, жк Еленово бл. 61, 62
1151718,49 1128429,28 Приключен
303 02.04.2015 176827060
гр. Благоевград, ж.к. Струмско, ул. Яне Сандански бл.15, 17, 19
НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
гр. Благоевград, ж.к. Струмско, ул. Яне Сандански бл. 17
2458259,58 2457906,63 Приключен
281 02.04.2015 176818620
гр. Бяла Слатина, ж.к. Калоян , бл.3
НПЕЕМЖС БЯЛА СЛАТИНА БЯЛА СЛАТИНА
гр. Бяла Слатина, ж.к. Калоян , бл.3
1070746,26 1070744,6 Приключен
282 02.04.2015 176818606
гр. Бяла Слатина, ж.к. Сребреня , блок 2
НПЕЕМЖС БЯЛА СЛАТИНА БЯЛА СЛАТИНА
гр. Бяла Слатина, ж.к. Сребреня , блок 2
646493,69 646452,24 Приключен
283 02.04.2015 176818549
гр. Бяла Слатина, ул. Крайбрежна № 8А, бл. Подем 2
НПЕЕМЖС БЯЛА СЛАТИНА БЯЛА СЛАТИНА
гр. Бяла Слатина, ул. Крайбрежна № 8А, бл. Подем 2
611773,92 611731,82 Приключен
464 02.04.2015 176824281
Максим Горки 5 АБВГ Добрич
НПЕЕМЖС ДОБРИЧ ДОБРИЧ
гр.Добрич, ул. Максим Горки №5
1431536,7 1379932,29 Приключен
481 02.04.2015 176837072
гр. Ямбол, ул. Граф Игнатиев бл. 80
НПЕЕМЖС ЯМБОЛ ЯМБОЛ
гр. Ямбол, ул. Граф Игнатиев бл. 80
1153571,8 1153571,78 Приключен
440 02.04.2015 176834005
гр. Благоевград, жк Струмско-център бл.20, 21, 22
НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
гр.Благоевград жк Струмско-център бл.20
1646125,11 1640114,37 Приключен
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси