search-icon

Регистър на подписаните договори за финансиране

  • По програма
  • По статус
  • По дата
№ по ред Дата на договор БУЛСТАТ на сдружението arrow_icon
Наименованиена сдружението
Програма Населено място Община arrow_icon
Адрес на сдружението
Размер на договореното финансиране Разплатени средства Статус
240 20.03.2015 176825561
Цимремонт, гр.Плевен, ж.к. Дружба бл.315
НПЕЕМЖС ПЛЕВЕН ПЛЕВЕН
гр. Плевен, област Плевен, община Плевен, ПК 5800, Дружба бл.315
1169388,29 1138477,01 Приключен
118 20.03.2015 176824114
гр. Попово, ж.к. „Русаля” бл. 55, бл. 56, бл. 57, бл. 58
НПЕЕМЖС ПОПОВО ПОПОВО
гр. Попово, ж.к. „Русаля” бл. 55, бл. 56, бл. 57, бл. 58
861437,4 861437,4 Приключен
153 20.03.2015 176831977
гр.Благоевград, ж.к. Ален мак бл.41
НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
гр.Благоевград, ж.к. Ален мак бл.41
783820,9 783819,58 Приключен
154 20.03.2015 176822191
гр.Благоевград, ж.к. Ален мак бл.63
НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
гр.Благоевград, ж.к. Ален мак бл. 63
952218,52 952078,62 Приключен
137 20.03.2015 176821221
Юшан
НПЕЕМЖС МЕЗДРА МЕЗДРА
гр. Мездра, ул. Петко Каравелов №1, бл.2
648461,89 646362,92 Приключен
147 20.03.2015 176818990
гр.Благоевград, ул. Марица 27
НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
гр.Благоевград, ул. Марица №27
1532284,77 1531429,17 Приключен
140 20.03.2015 176825690
гр.Гоце Делчев, жк. Дунав ,бл.23,бл.24,бл.25,вх.А,бл.25,вх.Б,бл.26
НПЕЕМЖС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
гр.Гоце Делчев, жк. Дунав ,бл.25,вх.Б,ет.7, ап.14
1275560,9 1271497,41 Приключен
141 20.03.2015 176824420
гр.Гоце Делчев,ул.Полковник Борис Дрангов, бл.34, вх.А,Б,В,Г и Д
НПЕЕМЖС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
гр.Гоце Делчев,ул.Полковник Борис Дрангов, бл.34, вх. Д, ет.2,ап.3
979037,06 977860,53 Приключен
142 20.03.2015 176825537
гр.Гоце Делчев,жк.Юг,бл.6, вх.А, бл.6,вх.Б, бл.7
НПЕЕМЖС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
гр.Гоце Делчев,жк.Юг,бл.6, вх.Б, ет.2, ап.4
913546,22 911044,28 Приключен
143 20.03.2015 176828041
гр.Гоце Делчев,жк.Юг,бл.8, вх.А, бл.8,вх.Б, бл.9
НПЕЕМЖС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
гр.Гоце Делчев,жк.Юг,бл.8, вх.А,ет.5,ап.14
806061,34 805884,51 Приключен
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси