search-icon

Регистър на подписаните договори за финансиране

  • По програма
  • По статус
  • По дата
№ по ред Дата на договор БУЛСТАТ на сдружението arrow_icon
Наименованиена сдружението
Програма Населено място Община arrow_icon
Адрес на сдружението
Размер на договореното финансиране Разплатени средства Статус
2181 07.06.2016 176808747
Сливен, ул. Драган Цанков № 3
ЕОБД СЛИВЕН СЛИВЕН
гр. Сливен, ул. Драган Цанков № 3
211724,69 181592,06 Подписан
2259 08.06.2016 176733134
гр. Стара Загора, ул. Генерал Гурко № 70
ЕОБД СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
гр. Стара Загора, ул. Генерал Гурко № 70
114243,33 98237,43 Приключен
2261 08.06.2016 176797521
Стара Загора, ул. Илинден № 10 А
ЕОБД СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
гр. Стара Загора, ул. Илинден № 10 А
110160,61 106737,51 Приключен
2262 08.06.2016 176803668
Стара Загора, ул. Августа Траяна № 40, вх. А
ЕОБД СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
гр. Стара Загора, ул. Августа Траяна № 40, вх. А
147887,68 146939,22 Приключен
2263 08.06.2016 176798018
Стара Загора, ул. Слънчева № 6
ЕОБД СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
гр. Стара Загора, ул. Слънчева № 6
135330,16 134538,79 Приключен
2232 09.06.2016 176810171
Алмус гр. Лом, кв. Зорница, бл. 4 - 3
ЕОБД ЛОМ ЛОМ
гр. Лом, ж.к. Зорница, бл. 4-3, вх. В, кв. 197
169101,34 158646,38 Приключен
2226 13.06.2016 176774227
Люляк, гр. Русе, ул. Алеко Константинов 12, вх. 1
ЕОБД РУСЕ РУСЕ
гр. Русе, ул. Алеко Константинов 12, вх. 1
88958,38 88927,63 Приключен
2321 16.06.2016 176609834
гр. Пазарджик, ул. Батак № 6
ЕОБД ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК
гр. Пазарджик, ул. Батак № 6
74961,96 73359,49 Приключен
2322 16.06.2016 176809938
гр. Пазарджик, ул. Сан Стефано № 15, вх. А и Б
ЕОБД ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК
гр. Пазарджик, ул. Сан Стефано № 15, вх. А и Б
275898,26 275635,25 Приключен
2323 16.06.2016 176810837
гр. Пазарджик, ул. Петър Бонев № 104
ЕОБД ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК
гр. Пазарджик, ул. Петър Бонев № 104
237945,72 237710,6 Приключен
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси