search-icon

Регистър на подписаните договори за финансиране

  • По програма
  • По статус
  • По дата
№ по ред Дата на договор БУЛСТАТ на сдружението arrow_icon
Наименованиена сдружението
Програма Населено място Община arrow_icon
Адрес на сдружението
Размер на договореното финансиране Разплатени средства Статус
1652 27.11.2015 176923692
гр. БУРГАС, ж.р. МЕДЕН РУДНИК, бл.19, вх.1,2,3,4,5,6
НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС
гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник бл.19, вх.1, 2, 3, 4, 5, 6
1404857,63 1404769,52 Приключен
1647 27.11.2015 176922601
гр. БУРГАС , ж.р. МЕДЕН РУДНИК , бл.67, вх.1,2,3
НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС
гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник бл.67, вх.1, 2, 3, 4 и 5
1050463,79 1050327,74 Приключен
1663 27.11.2015 176868630
Бургас, Меден рудник бл.26
НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС
жк Меден рудник бл.26
1106766,26 1106425,79 Приключен
1664 27.11.2015 176853774
блок 427, ж.р. Меден рудник, бл.27, гр. Бургас
НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС
жр Меден рудник бл.27
1355216,74 1355122,71 Приключен
1665 27.11.2015 176881880
гр. Бургас, жр Меден рудник бл.108, вх.1,2
НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС
жр Меден рудник бл.108 вх.1,2
717870,38 717800,47 Приключен
1666 27.11.2015 176924029
гр. Бургас, жр Меден рудник бл.47
НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС
жр Меден рудник бл.47
1086870,13 1086769,96 Приключен
1667 27.11.2015 176888009
гр. Бургас, жк Меден рудник бл.110
НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС
жк Меден рудник бл.110 вх.1
1134964,07 1134852,34 Приключен
1641 27.11.2015 176927922
Бургас, жк Братя Миладинови, бл.59А, вх.1 и вх.2
НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС
жк Братя Миладинови бл.59А, вх.1 и вх.2
531201,6 520981,35 Приключен
1697 02.12.2015 176900708
РАЗГРАД-ОРЕЛ-6
НПЕЕМЖС РАЗГРАД РАЗГРАД
гр. Разград, област Разград, община Разград, п.к. 7200, жк ОРЕЛ бл. 6, вх. 3, ет. 2, ап. 4
542582,14 539012,8 Приключен
1700 03.12.2015 176891390
ГР. ВИДИН, ОБЩИНА ВИДИН, Ж.К. КРУМ БЪЧВАРОВ, БЛОК 19, ВХ. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З И И
НПЕЕМЖС ВИДИН ВИДИН
Област Видин, община Видин, гр. Видин, п.к. 3700, ж.к. Крум Бъчваров, бл. 19, вх. Д, ет. 4, ап. 106
2497278,04 2494710,11 Приключен
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси