search-icon

Регистър на подписаните договори за финансиране

  • По програма
  • По статус
  • По дата
№ по ред Дата на договор БУЛСТАТ на сдружението arrow_icon
Наименованиена сдружението
Програма Населено място Община arrow_icon
Адрес на сдружението
Размер на договореното финансиране Разплатени средства Статус
292 24.03.2015 176832591
Светлина 2 А и Б - гр. Силистра, община Силистра, ул. Светлина №2, вх. А и Б
НПЕЕМЖС СИЛИСТРА СИЛИСТРА
гр. Силистра, ул. Светлина №2 вх.Б
441910,01 441908,99 Приключен
288 24.03.2015 176826229
ТРИАТЛОН-ГРАД ЛОЗНИЦА, Ж.К НАЙДЕН КЮЧУКОВ БЛОК 1
НПЕЕМЖС ЛОЗНИЦА ЛОЗНИЦА
ГРАД ЛОЗНИЦА, Ж.К НАЙДЕН КЮЧУКОВ БЛОК 1
1369361,62 1368228 Приключен
157 24.03.2015 176828657
гр. Ямбол, жк. Диана бл.20
НПЕЕМЖС ЯМБОЛ ЯМБОЛ
гр. Ямбол, Област Ямбол, община Ямбол, пк. 8600, жк. Диана , бл.20, вх.В, ет.3, ап. 46
1892607,57 1892607,57 Приключен
158 24.03.2015 176829855
гр. Ямбол, ул. Граф Игнатиев -64
НПЕЕМЖС ЯМБОЛ ЯМБОЛ
гр. Ямбол, Област Ямбол, община Ямбол, пк. 8600, ул. Граф Игнатиев , бл.64, вх.Е, ап. 139
2096829,82 2084148,43 Приключен
170 24.03.2015 176825383
гр.Ямбол, Златен рог - 15
НПЕЕМЖС ЯМБОЛ ЯМБОЛ
гр. Ямбол, Област Ямбол, община Ямбол, пк. 8600, ж.к. Златен рог , бл.15
1980175,53 1980175,52 Приключен
116 24.03.2015 176818247
Блок К-3 Девин, ул.Васил Левски 39
НПЕЕМЖС ДЕВИН ДЕВИН
ул.Васил Левски 39
1079746,44 1076538,08 Приключен
117 24.03.2015 176823382
Блок К-2 Девин ул.Васил Левски 29
НПЕЕМЖС ДЕВИН ДЕВИН
ул.Васил Левски 29
1081157,31 1079126,15 Приключен
278 25.03.2015 176823457
Град Свиленград, община Свиленград, Хасковска област, ул. Граничар 166
НПЕЕМЖС СВИЛЕНГРАД СВИЛЕНГРАД
гр. Свиленград, област Хасково, община Свиленград, ПК 6500, ул. Граничар 166
1868240,1 1852880,37 Приключен
262 25.03.2015 176817642
гр.Дупница, ул.Тишина
НПЕЕМЖС ДУПНИЦА ДУПНИЦА
гр.Дупница, област Кюстендил, община Дупница, п.к.2600, ул.Тишина №1, бл.1, вх.Б, ет.3, ап.12
735255,54 731741 Приключен
317 25.03.2015 176823432
Сдружение на собствениците Свиленград, ул. Васил Друмев № 8
НПЕЕМЖС СВИЛЕНГРАД СВИЛЕНГРАД
гр. Свиленград, област Хасково, община Свиленград, пощ.код: 6500, ул. ВАСИЛ ДРУМЕВ № 8
1057528,59 1050525,91 Приключен
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси