search-icon

Регистър на подписаните договори за финансиране

  • По програма
  • По статус
  • По дата
№ по ред Дата на договор БУЛСТАТ на сдружението arrow_icon
Наименованиена сдружението
Програма Населено място Община arrow_icon
Адрес на сдружението
Размер на договореното финансиране Разплатени средства Статус
972 21.07.2015 176856382
ГР. СЛИВНИЦА, УЛ. МАКСИМ ГОРКИ № 8
НПЕЕМЖС СЛИВНИЦА СЛИВНИЦА
гр. Сливница, Област София, община Сливница, пощ.код: 2200, ул. МАКСИМ ГОРКИ № 8
273588,49 270284,15 Приключен
973 21.07.2015 176865673
СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ - ГР. СЛИВНИЦА, УЛ. МАКСИМ ГОРКИ № 10
НПЕЕМЖС СЛИВНИЦА СЛИВНИЦА
гр. Сливница, Област София, община Сливница, пощ.код: 2200, ул. МАКСИМ ГОРКИ № 10
273588,49 270284,15 Приключен
948 22.07.2015 176843794
гр.Благоевград, жк Еленово бл.80,81,82,83
НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
гр.Благоевград, област Благоевград, общ Благоевград, ПК 2700, жк. Еленово бл.80,81,82,83
989311,87 975378,15 Приключен
1202 22.07.2015 176838441
БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ ГР. БЕЛОГРАДЧИК ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК УЛ. СТАРА ПЛАНИНА № 3-5
НПЕЕМЖС БЕЛОГРАДЧИК БЕЛОГРАДЧИК
област Видин община Белоградчик гр. Белоградчик пк.3900 ул. Стара Планина № 5 вх. Б ап. 22
1296778,82 1288267,69 Приключен
1181 23.07.2015 176845749
гр. Стара Загора, ул. Ген. Столетов No 30, вх. 0, А, Б
НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
гр. Стара Загора, ул. Ген. Столетов No 30
929946,31 891431,32 Приключен
1182 23.07.2015 176851086
гр. Стара Загора, ул. Христо Ботев No 30, вх. 0, А, Б
НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
гр. Стара Загора, ул. Христо Ботев No 30
986115,35 929336,25 Приключен
1183 23.07.2015 176842094
гр. Стара Загора, ул. Генерал Столетов No 78, вх. 0, А
НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
гр. Стара Загора, ул. Генерал Столетов No 78
518007,25 500606,34 Приключен
1184 23.07.2015 176840353
гр. Стара Загора, ул. Антон Марчин N 2, вх. 0, А, Б, В
НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
гр. Стара Загора, ул. Антон Марчин N 2
1296759,02 1251869 Приключен
1185 23.07.2015 176844782
гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики No 282
НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики No 282
1027813,14 1026432,19 Приключен
1186 23.07.2015 176823521
гр. Стара Загора, ул. Стамо Пулев N 37, вх. 0, А, Б, В
НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
гр. Стара Загора, ул. Стамо Пулев N 37
1218615,92 1150945,06 Приключен
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси