search-icon

Регистър на подписаните договори за финансиране

  • По програма
  • По статус
  • По дата
№ по ред Дата на договор БУЛСТАТ на сдружението arrow_icon
Наименованиена сдружението
Програма Населено място Община arrow_icon
Адрес на сдружението
Размер на договореното финансиране Разплатени средства Статус
1319 24.08.2015 176827893
ул. ПАРЧЕВИЧ № 58 гр. КАРЛОВО община КАРЛОВО
НПЕЕМЖС КАРЛОВО КАРЛОВО
област Пловдив община Карлово гр. Карлово пк.4300 ул. ПАРЧЕВИЧ № 58 вх. А,Б,В
651852,58 650335,4 Приключен
1457 24.08.2015 176822375
гр. Дупница жк. Дупница бл.8А
НПЕЕМЖС ДУПНИЦА ДУПНИЦА
гр. Дупница област Кюстендил община Дупница пк.2600 жк. Дупница бл. 8А
752275,13 752270,77 Приключен
1458 24.08.2015 176878037
жк. Бистрица бл.44 и 45
НПЕЕМЖС ДУПНИЦА ДУПНИЦА
гр. Дупница област Кюстендил община Дупница пк.2600 жк. Бистрица бл. 44
687746,62 687746,62 Приключен
1465 24.08.2015 176820781
гр. Дупница жк. Дупница бл.8
НПЕЕМЖС ДУПНИЦА ДУПНИЦА
гр. Дупница област Кюстендил община Дупница пк. 2600 жк.ДУПНИЦА бл.8
723975,36 723973,61 Приключен
1475 24.08.2015 176852786
гр. Панагюрище Вяра ЖК ОЕ I бл.5
НПЕЕМЖС ПАНАГЮРИЩЕ ПАНАГЮРИЩЕ
гр. Панагюрище област Пазарджик община Панагюрище пк. 4500 ул. ЖК ОЕ I бл. 5 вх. б ет. 3 ап. 10
738297,73 738297,73 Приключен
1476 24.08.2015 176852722
гр. Панагюрище ул. Незабравка бл. 2
НПЕЕМЖС ПАНАГЮРИЩЕ ПАНАГЮРИЩЕ
гр. Панагюрище област Пазарджик община Панагюрище пк. 4500 ул. НЕЗАБРАВКА бл. 2
955091,65 955091,65 Приключен
1393 25.08.2015 176868826
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН БЛОК - ГР. ГАБРОВО УЛ. ОСМИ МАРТ № 24 ВХ.Г И ВХ.Д
НПЕЕМЖС ГАБРОВО ГАБРОВО
област Габрово община Габрово гр. Габрово пк.5300 ул. ОСМИ МАРТ № 24 ВХ.Г
1381321,72 1367142,62 Приключен
1383 25.08.2015 176864030
ЗДРАВЕЦ
НПЕЕМЖС НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР
Област Шумен община Нови Пазар гр. Нови Пазар пк.9900 ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 16
601649,62 601648,76 Приключен
1356 25.08.2015 176875984
ГР. БУРГАС ЖК. МЕДЕН РУДНИК БЛ. 46 ВХ. 1,2,3,4 И 5
НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС
гр. Бургас област Бургас община Бургас пк. 8000 жк. МЕДЕН РУДНИК бл.46 ВХ. 1,2,3,4 и 5
1603342,98 1603305,14 Приключен
1357 25.08.2015 176888960
БУРГАС ИЗГРЕВ БЛ.23 вх. 5,6,7,8
НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС
гр. Бургас област Бургас община Бургас пк. 8000 жк. ИЗГРЕВ бл.23 ВХ. 5,6,7,8
1441961,15 1441721,04 Приключен
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси