search-icon

Регистър на подписаните договори за финансиране

  • По програма
  • По статус
  • По дата

Резултати (1911 - 1920)

№ по ред Дата на договор БУЛСТАТ на сдружението arrow_icon
Наименованиена сдружението
Програма Населено място Община arrow_icon
Адрес на сдружението
Размер на договореното финансиране Разплатени средства Статус
2124 06.06.2016 176506421
Бродо 1 А
ЕОБД ПЕРНИК ПЕРНИК
Перник, ул. Бродо, бл.1А
81251,07 81181,12 Приключен
2125 06.06.2016 176811202
Кракра -34 МК
ЕОБД ПЕРНИК ПЕРНИК
гр. Перник, ул. Кракра № 34, бл. 34, вх. А
72768,24 72768,24 Приключен
2126 06.06.2016 176811259
Кракра -65 АБ
ЕОБД ПЕРНИК ПЕРНИК
гр. Перник, ул. Кракра № 65, бл. 65, вх. А и вх. Б
247987,57 247938,38 Приключен
2127 06.06.2016 176811273
Модерен дом Перник
ЕОБД ПЕРНИК ПЕРНИК
гр. Перник, ул. Младен Стоянов, бл. 1, вх. А и вх. Б
269690,19 269687,94 Приключен
2151 06.06.2016 176615933
гр. Гоце Делчев, бул. Гоце Делчев № 29, вх. В
ЕОБД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
гр. Гоце Делчев, бул. Гоце Делчев № 29, вх. В
192431,52 179363,15 Приключен
2152 06.06.2016 176809379
гр. Гоце Делчев, ул.Бяло море 18, бл. Кокиче
ЕОБД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Гоце Делчев, ул.Бяло море 18,бл. 1,вх. А и Б
476012,4 473176,5 Приключен
2153 06.06.2016 176811280
гр. Гоце Делчев, ул. Бяло Море № 11
ЕОБД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
гр. Гоце Делчев, ул. Бяло Море № 11
142443,04 142330,68 Приключен
2154 06.06.2016 176811405
БУЛАИР гр. Гоце Делчев, ул. Булаир 3
ЕОБД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
гр. Гоце Делчев, ул.Булаир 3
154805,36 152306,3 Приключен
2139 07.06.2016 176811166
гр. Петрич, ж.к. Самуил, бл. 18
ЕОБД ПЕТРИЧ ПЕТРИЧ
гр. Петрич, ж.к. Самуил, бл. 18
210702,62 207450,02 Приключен
2180 07.06.2016 176629491
гр. Сливен, ж.к. Комлука, ул. Димитър Пехливанов - Добрович, бл. 42
ЕОБД СЛИВЕН СЛИВЕН
гр. Сливен, ж.к. Комлука, ул. Димитър Пехливанов - Добрович, бл. 42
86822,8 84169,52 Приключен
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster