search-icon

Регистър на подписаните договори за финансиране

  • По програма
  • По статус
  • По дата
№ по ред Дата на договор БУЛСТАТ на сдружението arrow_icon
Наименованиена сдружението
Програма Населено място Община arrow_icon
Адрес на сдружението
Размер на договореното финансиране Разплатени средства Статус
660 29.04.2015 176825846
гр.Благоевград , жк Еленово бл.54
НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
гр.Благоевград, обл.Благоевград, общ.Благоевград, пк.2700, жк Еленово бл.54
562999,17 553653,25 Приключен
660 29.04.2015 176842500
гр.Благоевград , жк Еленово бл.55
НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
гр.Благоевград, обл.Благоевград, общ.Благоевград, пк.2700, жк Еленово бл.55
203038,16 200625,76 Приключен
661 29.04.2015 176844889
гр.Благоевград , жк Еленово бл.175,176
НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
гр.Благоевград, обл.Благоевград, общ.Благоевград, пк.2700, жк Еленово жк Еленово бл.175,176
377108,42 371644,44 Приключен
662 29.04.2015 176849676
гр.Благоевград , жк.Ален мак бл.37
НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД
гр.Благоевград, обл.Благоевград, общ.Благоевград, пк.2700,жк.Ален мак бл.37
621987,79 606696,93 Приключен
729 29.04.2015 176838879
гр.КЮСТЕНДИЛ, кв.ЗАПАД, бл.44,45,46,47 и 48
НПЕЕМЖС КЮСТЕНДИЛ КЮСТЕНДИЛ
гр.Кюстендил, обл.Кюстендил, общ.Кюстендил, кв.Запад, бл.44,45,46,47 и 48
2619813,84 2617903,69 Приключен
742 29.04.2015 176835107
Бадема-18, Хасково
НПЕЕМЖС ХАСКОВО ХАСКОВО
гр.Хасково, обл.Хасково, общ.Хасково, п.к.6300, ж.к.Бадема, бл.18, вх.А,Б
540467,3 536350,36 Приключен
743 29.04.2015 176826147
Десант гр.Хасково, ул. Ком №4
НПЕЕМЖС ХАСКОВО ХАСКОВО
гр.Хасково, обл.Хасково, общ.Хасково, п.к.6300, ул. Ком №4
1322149,51 1320559,65 Приключен
744 29.04.2015 176825052
Сакар 1 - гр.Хасково, бул. Васил Левски №34
НПЕЕМЖС ХАСКОВО ХАСКОВО
гр.Хасково, обл.Хасково, общ.Хасково, п.к.6300,кв.Възраждане, бул. Васил Левски , бл.№34, вх.А,Б,В
1009678,93 930661,73 Приключен
745 29.04.2015 176835502
гр.Хасково, ж.к. Орфей , блок 10
НПЕЕМЖС ХАСКОВО ХАСКОВО
гр.Хасково, обл.Хасково, общ.Хасково, п.к.6300, ж.к. Орфей , бл.10
881985,56 881479,38 Приключен
746 29.04.2015 176819315
гр.Хасково, ж.к. Орфей , блок №6
НПЕЕМЖС ХАСКОВО ХАСКОВО
гр.Хасково, обл.Хасково, общ.Хасково, п.к.6300, ж.к. Орфей , бл.6
1361091,34 1354788,48 Приключен
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси