search-icon

Регистър на подписаните договори за финансиране

  • По програма
  • По статус
  • По дата
№ по ред Дата на договор БУЛСТАТ на сдружението arrow_icon
Наименованиена сдружението
Програма Населено място Община arrow_icon
Адрес на сдружението
Размер на договореното финансиране Разплатени средства Статус
1358 25.08.2015 176888113
гр. БУРГАС к-с СЛАВЕЙКОВ бл.18
НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС
гр. Бургас област Бургас община Бургас пк. 8000 жк. СЛАВЕЙКОВ бл.18
1906429,3 1906278,52 Приключен
1359 25.08.2015 176871208
БРАТЯ МИЛАДИНОВИ бл.7 - град БУРГАС
НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС
гр. Бургас област Бургас община Бургас пк. 8000 жк. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ бл.7
1842601,03 1842366,3 Приключен
1360 25.08.2015 176883792
гр. БУРГАС ж.р. МЕДЕН РУДНИК бл.38
НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС
гр. Бургас област Бургас община Бургас пк. 8000 жр. МЕДЕН РУДНИК бл.38
1456212,91 1456046,57 Приключен
1361 25.08.2015 176846114
БЛ.99 Ж.Р. МЕДЕН РУДНИК ГР. БУРГАС
НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС
гр. Бургас област Бургас община Бургас пк. 8000 жк. МЕДЕН РУДНИК бл.99
980537 980306,83 Приключен
1362 25.08.2015 176887869
гр. БУРГАС ж.р. МЕДЕН РУДНИК бл.21 вх. 8,9,10,11,12
НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС
гр. Бургас област Бургас община Бургас пк. 8000 жр. МЕДЕН РУДНИК бл.21 ВХ. 8,9,10,11,12
1505181,74 1504938,16 Приключен
1363 25.08.2015 176870122
гр. БУРГАС ж.р. МЕДЕН РУДНИК бл. 421 вх. 1,2,3,4,5,6 и 7
НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС
гр. Бургас област Бургас община Бургас пк. 8000 ж.р. МЕДЕН РУДНИК бл.21
2050375,57 2050037,45 Приключен
1339 25.08.2015 176872148
гр. БУРГАС жк.ЗОРНИЦА бл.10
НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС
гр. Бургас област Бургас община Бургас пк.8000 жк. ЗОРНИЦА бл.10
836544,38 835796,37 Приключен
1340 25.08.2015 176874544
гр. БУРГАС ОСВОБОЖДЕНИЕ жк. СЛАВЕЙКОВ бл.27 вх. 5,6,7,8
НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС
гр. Бургас област Бургас община Бургас пк.8000 жк. СЛАВЕЙКОВ бл.27
1462277,58 1462275,77 Приключен
1341 25.08.2015 176881186
гр. БУРГАС ж.р. МЕДЕН РУДНИК бл. 111
НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС
гр. Бургас област Бургас община Бургас пк.8000 жр. МЕДЕН РУДНИК бл.111
1378236,82 1377965,01 Приключен
1342 25.08.2015 176836789
СДРУЖЕНИЕ 47 - СЛАВЕЙКОВ
НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС
гр. Бургас област Бургас община Бургас пк.8000 жк. СЛАВЕЙКОВ бл.47
1417918,56 1417798,41 Приключен
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси