search-icon

Регистър на подписаните договори за финансиране

  • По програма
  • По статус
  • По дата

Резултати (1991 - 2000)

№ по ред Дата на договор БУЛСТАТ на сдружението arrow_icon
Наименованиена сдружението
Програма Населено място Община arrow_icon
Адрес на сдружението
Размер на договореното финансиране Разплатени средства Статус
2661 27.07.2016 176808156
гр. Плевен, ул Хаджи Димитър № 21
ЕОБД ПЛЕВЕН ПЛЕВЕН
гр. Плевен, ул Хаджи Димитър № 21
184553,94 184467,24 Приключен
2662 27.07.2016 176808843
гр. Плевен, община Плевен, ж.к. Дружба, бл. 312, вх. А
ЕОБД ПЛЕВЕН ПЛЕВЕН
гр. Плевен, ж.к. Дружба, бл. 312, вх. А
194079,07 179887,02 Приключен
2663 27.07.2016 176799796
гр, Плевен, Г. Колев № 33
ЕОБД ПЛЕВЕН ПЛЕВЕН
гр. Плевен, ул. Генерал Колев № 33
141235,76 132781,36 Приключен
2590 01.08.2016 176793900
Източен, гр. Пловдив, община Пловдив, район Централен, бул. Източен № 111
ЕОБД ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ
гр. Пловдив, бул. Източен № 111
137029,95 137028,65 Приключен
2591 01.08.2016 176808786
Пловдив, район Централен, ул. Иван Радославов 13-15
ЕОБД ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ
гр. Пловдив, ул. Иван Радославов 13
403293,53 403273,03 Приключен
2592 01.08.2016 176637958
СС ПОДЕМ
ЕОБД ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ
гр. Пловдив, бул. Дунав № 178
161605,02 160465,66 Приключен
2593 01.08.2016 176783475
Надежда, гр. Пловдив, район Централен, ул. Данаил Николаев № 22
ЕОБД ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ
гр. Пловдив, ул. Данаил Николаев № 22
131251,2 130545,63 Приключен
2594 01.08.2016 176789204
Пловдив, ул. Волга № 53, район Централен
ЕОБД ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ
гр. Пловдив, ул. Волга № 53
136416,57 133258,99 Приключен
2595 01.08.2016 176788796
гр. Пловдив, район Западен, бул. 6-ти Септември, 2 и 4
ЕОБД ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ
гр. Пловдив, бул. Шести Септември № 2 и 4
218022,43 217842,05 Приключен
2596 01.08.2016 176740144
Сграда, гр. Пловдив, община Пловдив, район Централен, ул. Йордан Йовков № 14
ЕОБД ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ
гр. Пловдив, ул. Йордан Йовков № 14
129955,94 128656,04 Приключен
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster