search-icon

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата
№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
1091 16.06.2015 176833939 ЖК. БУЗЛУДЖА УЛ. БУЗЛУДЖА 1-3, ГР. ТЪРГОВИЩЕ НПЕЕМЖС ТЪРГОВИЩЕ ТЪРГОВИЩЕ гр. Търговище, област Търговище, община Търговище, п.к. 7700, ул. БУЗЛУДЖА № 1-3
1092 16.06.2015 176864404 КИС-16-ГР. САМОКОВ НПЕЕМЖС САМОКОВ САМОКОВ гр. Самоков, област София, община Самоков, п.к. 2000, кв. САМОКОВО бл.16
1093 18.06.2015 176817123 Нац.пр.за ен. еф., общ. СТ., р ИСКЪР, ж.к. ДРУЖБА 2, БЛ.266, ВХ.А,Б, БЛ. 267, ВХ. А, Б, В, Г, БЛ.268, ВХ. А,Б, В НПЕЕМЖС СОФИЯ СОФИЯ гр. София, област София, община София, р-н Искър, ж.к. Дружба 2, бл.266, вх. А, Б, бл.267, вх. А,Б, В , Г, бл.268, вх. А,Б, В
1094 18.06.2015 176836967 Сдружение на собствениците Пирин 1-Тутракан НПЕЕМЖС ТУТРАКАН ТУТРАКАН общ.Тутракан, обл.Силистра,гр.Тутракан лу.Никола Обретенов №2, вх.А,Б
1095 18.06.2015 176852793 Сдружение на собствениците Ловеч-ул.Бяло море-бл.214 НПЕЕМЖС ЛОВЕЧ ЛОВЕЧ обл.Ловеч, общ.Ловеч, гр.Ловеч ул.Бяло море, бл.214
1096 18.06.2015 176821919 Топлина - Мездра НПЕЕМЖС МЕЗДРА МЕЗДРА гр. Мездра, ул. Индустриална №17,21 бл.Леденик-4, вх.А и Б
1097 18.06.2015 176824527 Леденик 2 НПЕЕМЖС МЕЗДРА МЕЗДРА гр. Мездра, ул. Христо Ботев №80, вх.А, ул., Христо Ботев №84, вх.Б
1098 19.06.2015 176843666 Единство 2015 НПЕЕМЖС ОРЯХОВО ОРЯХОВО гр. Оряхово, ул. Христо Смирненски № 6, бл. 10А
1099 19.06.2015 176826268 Сдружение на собствениците Триотлон-град Лозница, жк. Найден Кючуков блок 3 НПЕЕМЖС ЛОЗНИЦА ЛОЗНИЦА обл.Разград, общ.Лозница, гр.Лозница, жк.Найден Кючуков бл.3, вх.Б,ет.6, ап.16
1100 19.06.2015 176819409 гр.Хасково, ж.к. Орфей, блок № 29 НПЕЕМЖС ХАСКОВО ХАСКОВО гр.Хасково, ж.к. Орфей, бл.№ 29
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси