search-icon

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата
№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
3737 19.12.2016 177100459 Люлин, гр. Левски, община Левски, ул. Сергей Румянцев 12, бл. Люлин, вх.1 НПЕЕМЖС ЛЕВСКИ ЛЕВСКИ гр. Левски, ул. Сергей Румянцев № 12, бл. Люлин, вх.1
3738 19.12.2016 176983682 Св. Иван Рилски 47 НПЕЕМЖС ДУПНИЦА ДУПНИЦА гр. Дупница, ул. Св. Иван Рилски № 47
3739 19.12.2016 177085719 гр.Стара Загора, ул. Васил Левски 85 НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА гр.Стара Загора, ул. Васил Левски № 85, ет. 2, ап. 4
3740 19.12.2016 177084083 гр. Стара Загора,ул. Св.Св. Кирил и Методий № 84 НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА гр. Стара Загора,ул. Св.Св. Кирил и Методий № 84, ет.2, ап.4
3741 19.12.2016 177082203 гр. Стара Загора, ул. Генерал Гурко № 98, вх. 0,А НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА гр.Стара Загора, ул. ГЕНЕРАЛ ГУРКО №98, вх.0, ап.26
3742 19.12.2016 177015304 Гр. Стара Загора, ул. Августа Траяна № 15, вх. 0, А НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА Гр. Стара Загора, ул. Августа Траяна № 15, вх. 0, ет. 2, ап. 6
3743 19.12.2016 177026133 гр. Стара Загора, ул. Ген. Столетов 133 НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА гр. Стара Загора, ул. Ген. Столетов № 133, ет.7, ап.21
3744 19.12.2016 177014049 гр. Стара Загора, ул. Константин Иречек № 29 НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА гр. Стара Загора, ул. Константин Иречек № 29, ет.1, ап.2
3745 19.12.2016 177071153 гр. Стара Загора, ул. Димитър Подвързачов № 3 НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА гр. Стара Загора, ул. Димитър Подвързачов № 3, ет.1, ап.1
3746 19.12.2016 177046812 гр. Стара Загора, ул. Димитър Наумов 82 НПЕЕМЖС СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА гр. Стара Загора, ул. Димитър Наумов № 82, ет.1, ап.1
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси