Регистър на заявените искания за финансиране

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата

Резултати (761 - 770)

№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
747 23.04.2015 176835630 Стара планина НПЕЕМЖС ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ гр. Полски Тръмбеш, ул. Стара планина No 14, 16 и 18
748 23.04.2015 176841890 Раковски 2015, с. Горно Сахране, общ. Павел Баня, ул. Георги Раковски №15 НПЕЕМЖС ГОРНО СЪХРАНЕ ПАВЕЛ БАНЯ с. Горно Сахране, обл. Стара Загора п.к. 6151, ул. Георги Раковски №15
749 23.04.2015 176829877 ЗВЕЗДА -4 НПЕЕМЖС РАДОМИР РАДОМИР гр. Радомир, област Перник, община Радомир, пощ.код: 2400, жк. Тракия бл.4
750 23.04.2015 176839760 Щастливеца, гр. Габрово, ул. Младост №№2,4,6 и 9 НПЕЕМЖС ГАБРОВО ГАБРОВО гр. Габрово, ул. Младост №2 бл.9
751 23.04.2015 176844070 Кочо 2-4-6 гр. Пазарджик, ул. Кочо Честименски №2,4,6 НПЕЕМЖС ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик, област Пазарджик, община Пазарджик, пощ.код 4400, ул. Кочо Честименски №2
752 23.04.2015 176838651 гр. Пазарджик, ул. Дунав №11,13 НПЕЕМЖС ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик, област Пазарджик, община Пазарджик, пощ.код 4400, ул. Дунав №13
753 23.04.2015 176829887 Дунав 15/17/19, гр. Пазарджик, ул. Дунав №15/17/19 НПЕЕМЖС ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик, област Пазарджик, община Пазарджик, пощ.код 4400, ул. Дунав №15
754 23.04.2015 176831258 Одрин 75 гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. Одрин №75, кв. Устрем, вх.А,Б,В НПЕЕМЖС ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик, област Пазарджик, община Пазарджик, пощ.код 4400, ул. Одрин, ж.к. Устрем №75, вх. А
755 23.04.2015 176848065 Сдружение на собствениците гр.Велинград, ул.Ленища №8 НПЕЕМЖС ВЕЛИНГРАД ВЕЛИНГРАД гр.Велинград, обл.Пазарджик, община Велинград, пк.4600, ул.Ленища, №8, вх.А,Б
756 23.04.2015 176847955 Блок Изгрев,гр.Смолян, община Смолян, ул.Хаджи Христо Попгеоргиев N 16, кв.Устово НПЕЕМЖС СМОЛЯН СМОЛЯН гр.Смолян,ул.Хаджи Христо Попгеоргиев N 16, вх.А, ап.1
1 ...
... 536
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster