Регистър на заявените искания за финансиране

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата

Резултати (1911 - 1920)

№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
1891 04.02.2016 9176954360 Ивайловградска № 16, бл. 39 - Любимец НПЕЕМЖС ЛЮБИМЕЦ ЛЮБИМЕЦ гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, п.к. 6550, ул. Ивайловградска № 16, бл. 39, вх. А, Б
1892 04.02.2016 9176954454 Отец Паисий 3, вх. А и вх. Б - гр. Любимец НПЕЕМЖС ЛЮБИМЕЦ ЛЮБИМЕЦ гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, п.к. 6550, ул. Отец Паисий № 3, вх. А, Б
1893 04.02.2016 9176954218 Желязко Терпешев 23 - гр. Любимец НПЕЕМЖС ЛЮБИМЕЦ ЛЮБИМЕЦ гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, п.к. 6550, ул. Желязко Терпешев № 23, вх. А, Б
1894 04.02.2016 9176956411 Републиканска № 9, вх. А и вх. Б - гр. Любимец НПЕЕМЖС ЛЮБИМЕЦ ЛЮБИМЕЦ гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, п.к. 6550, ул. Републиканска № 9, вх. А, Б
1895 04.02.2016 9176960729 Бяло море 28А - гр. Любимец НПЕЕМЖС ЛЮБИМЕЦ ЛЮБИМЕЦ гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, п.к. 6550, ул. Бяло море № 28А
1896 04.02.2016 9176962080 Бяло море №5 - гр. Любимец НПЕЕМЖС ЛЮБИМЕЦ ЛЮБИМЕЦ гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, п.к. 6550, ул. Бяло море № 5
1897 04.02.2016 9176965620 Желязко терпешев №2, блок ВВС - гр. Любимец НПЕЕМЖС ЛЮБИМЕЦ ЛЮБИМЕЦ гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, п.к. 6550, ул. Желязко Терпешев № 2, бл. ВВС
1898 04.02.2016 9176950579 Ивайловградска 29, вх. А и вх. Б - гр. Любимец НПЕЕМЖС ЛЮБИМЕЦ ЛЮБИМЕЦ гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, п.к. 6550, ул. Ивайловградска № 29
1899 04.02.2016 9176948279 Републиканска 24, бл. 42, вх. А и вх. Б - град Любимец НПЕЕМЖС ЛЮБИМЕЦ ЛЮБИМЕЦ гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, п.к. 6550, ул. Републиканска 24 № 42, вх. А-Б
1900 04.02.2016 9176951873 Църковна 2 - гр. Любимец НПЕЕМЖС ЛЮБИМЕЦ ЛЮБИМЕЦ гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, п.к. 6550, ул. Църковна № 2, вх. А, Б
1 ...
... 536
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster