Регистър на заявените искания за финансиране

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата

Резултати (4271 - 4280)

№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
4247 01.02.2017 177099850 гр. Ямбол - Хале, бл.10, вх.Д и вх.Е НПЕЕМЖС ЯМБОЛ ЯМБОЛ гр. Ямбол, к-с Хале, бл.10, вх.Д,ет. 5, ап.75
4248 01.02.2017 177118247 ЖСК Найчо Цанов, гр. Перник, кв. Рено, ул.Найчо Цанов № 21 - гр. Перник,ул.Найчо Цанов № 21 НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК гр. Перник,ул.Найчо Цанов № 21
4249 01.02.2017 177120287 гр. Симитли, кв. Ораново, ул. Димитър Благоев № 16, вх.А и Б НПЕЕМЖС СИМИТЛИ СИМИТЛИ гр. Симитли, кв. Ораново, ул. Димитър Благоев № 16, вх.А и Б
4250 01.02.2017 177123511 село Черниче, община Симитли, ул. Никола Вапцаров № 8, вх.А и Б НПЕЕМЖС ЧЕРНИЧЕ СИМИТЛИ с. Черниче, ул. Никола Вапцаров № 8, вх.А и Б
4251 01.02.2017 177120006 гр. Симитли, ул. Васил Левски 47, блок 3 НПЕЕМЖС СИМИТЛИ СИМИТЛИ гр. Симитли, ул. Васил Левски № 47, бл. 3
4252 01.02.2017 177126808 село Черниче, община Симитли, ул. Роза № 15, вх.А,Б и В НПЕЕМЖС ЧЕРНИЧЕ СИМИТЛИ с. Черниче, ул. Роза № 15, вх.А,Б,В
4253 01.02.2017 177118642 Младен Стоянов - 2 - АБВ - гр. Перник, кв. Мошино, ул. Мл.Стоянов, бл.2, вх.А,Б и В НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК гр. Перник, кв. Мошино, ул. Младен Стоянов, бл.2, вх.А,Б и В
4254 01.02.2017 177123963 Дараци - 1 - гр. Перник, ул. Отец Паисий, бл.102, вх.А,Б и В НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК гр. Перник, ул. Отец Паисий, бл.102, вх.А,Б и В
4255 01.02.2017 177024075 Солидарна Младост, гр. Пещера, ул. Георги Зафиров 6, вх.А и вх.Б НПЕЕМЖС ПЕЩЕРА ПЕЩЕРА гр. Пещера, ул. Георги Зафиров № 6, вх.А
4256 01.02.2017 177124182 Сборен Блок 24, ул. В.Левски № 56, гр. Правец НПЕЕМЖС ПРАВЕЦ ПРАВЕЦ гр. Правец, ул. В.Левски, сборен блок 24 № 56
1 ...
... 536
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster