Регистър на заявените искания за финансиране

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата

Резултати (1341 - 1350)

№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
1321 22.07.2015 176859147 БЛ. КРАЛИ МАРКО - ГР. РУСЕ УЛ. ЗГОРИГРАД 70 ВХ. А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З НПЕЕМЖС РУСЕ РУСЕ гр. Русе област Русе община Русе пк.7006 ул. ЗГОРИГРАД 70 кв. РОДИНА бл. КРАЛИ МАРКО вх. А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З
1322 22.07.2015 176860886 СС ЕЗЕРОТО ГР. РУСЕ ОБЩИНА РУСЕ КВ. ДРУЖБА 1 УЛ. СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ № 37 БЛ. ЛЕДЕНО ЕЗЕРО - А ВХ.А,Б,В НПЕЕМЖС РУСЕ РУСЕ гр. Русе област Русе община Русе пк.7006 жк. Дружба 1 ул. .СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ № 37 бл. ЛЕДЕНО ЕЗЕРО-А, ВХ.А,Б,В
1323 22.07.2015 176860434 СС ГР. РУСЕ ОБЩИНА РУСЕ КВ. ЗДРАВЕЦ-ИЗТОК УЛ. РАЙНА КНЯГИНЯ № 2 БЛ. СИРМА ВОЙВОДА ВХ.1 НПЕЕМЖС РУСЕ РУСЕ гр. Русе област Русе община Русе пк.7013 кв. ЗДРАВЕЦ-ИЗТОК ул. РАЙНА КНЯГИНЯ № 2 бл. СИРМА ВОЙВОДА вх.1
1324 22.07.2015 176844210 ГР. РУСЕ УЛ. РИГА №22А ЖК. ЗДРАВЕЦ-ИЗТОК БЛ. БАЛЧО ВОЙВОДА НПЕЕМЖС РУСЕ РУСЕ гр. Русе област Русе община Русе пк.7013 жк.ЗДРАВЕЦ-ИЗТОК ул. РИГА №22А бл. БАЛЧО ВОЙВОДА ВХ.1,2,3
1325 22.07.2015 176875297 кв. СВОБОДА 23-блок вх. А,Б,В гр. ПОМОРИЕ общ. ПОМОРИЕ НПЕЕМЖС ПОМОРИЕ ПОМОРИЕ гр. Поморие област Бургас община Поморие пк. 8200 св. СВОБОДА бл.23 вх. Б ет. 1 ап. 1
1326 22.07.2015 176884061 гр. ПОМОРИЕ кв. СВОБОДА 21-блок общ. ПОМОРИЕ НПЕЕМЖС ПОМОРИЕ ПОМОРИЕ гр. Поморие област Бургас община Поморие пк.8200 кв. СВОБОДА бл.21
1327 23.07.2015 176857299 ДОБРИЧ-ДУНАВ 16-192 - прекратен НПЕЕМЖС ДОБРИЧ ДОБРИЧ гр. Добрич област Добрич община Добрич пк.9300 ул. ДУНАВ № 16
1328 23.07.2015 176880180 гр. Стамбоийски ул. Г.С.Раковски № 11 бл.12 НПЕЕМЖС СТАМБОЛИЙСКИ СТАМБОЛИЙСКИ гр. Стамболийски област Пловдив община Стамболийски пк.4210 ул. Г.С. РАКОВСКИ № 11 бл.12
1329 23.07.2015 176833637 ВЪЗРАЖДАНЕ 40 НПЕЕМЖС ВАРНА ВАРНА гр. Варна област Варна община Варна р-н Младост пк.9000 жк. ВЪЗРАЖДАНЕ бл.40 вх. 1 и 2
1330 23.07.2015 176864750 Варна район Аспарухово Моряшка 21-31 НПЕЕМЖС ВАРНА ВАРНА гр. Варна област Варна община Варна р-н Аспарухово пк. 9003 ул. МОРЯШКА бл. 31 ет. 2 ап. 159
1 ...
... 536
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster