Регистър на заявените искания за финансиране

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата

Резултати (1891 - 1900)

№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
1871 19.01.2016 176832709 ДИАНАБАД 57 - прекратен НПЕЕМЖС СОФИЯ СОФИЯ гр. София, р.н Изгрев, ж.к. Дианабад, бл. 57
1872 19.01.2016 176828276 БАБА ИЛИЙЦА 38 -КРАСНО СЕЛО - прекратен НПЕЕМЖС СОФИЯ СОФИЯ гр. София, р-н Красно село, ул. Баба Илийца №38, бл.2
1873 19.01.2016 176886030 ХАДЖИ ДИМИТЪР, СОФИЯ, РАЙОН ПОДУЯНЕ, Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР, БЛ.148 - прекратен НПЕЕМЖС СОФИЯ СОФИЯ гр. София, р-н Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Проф. Иван Шишманов, бл.148
1874 19.01.2016 176848161 НАДЕЖДА 129 ВГДЕ, ГР.СОФИЯ, ОС, Р-Н НАДЕЖДА, Ж.К. НАДЕЖДА, БЛ.129, ВХ.В, ВХ.Г, ВХ.Д,ВХ.Е - прекратен НПЕЕМЖС СОФИЯ СОФИЯ гр. София, Област София, община София, р-н Надежда, пощ. код:1220, ж.к. НАДЕЖДА бл. 129, Вх.В,Г,Д,Е
1875 19.01.2016 176929421 ж.к. ХАДЖИ ДИМИТЪР,БЛ. 100 - прекратен НПЕЕМЖС СОФИЯ СОФИЯ гр. София, р-н Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 100
1876 19.01.2016 176852416 БЛОК 017, ГР. СОФИЯ, ОБЩИНА ЛЮЛИН, Ж.К. ЛЮЛИН, ДОНЧО ФЕСЧИЕВ, БЛ.017 - съгл. писмо вх.№ 03680/20.04.2023г.-прекратен НПЕЕМЖС СОФИЯ СОФИЯ гр. София, р-н Люлин ,ж.к. Люлин 1, ул. Дончо Фесчиев, бл. 017
1877 19.01.2016 176938675 ГР. СОФИЯ, РАЙОН ИЗГРЕВ, УЛ. ЛЮЛЯКОВА ГРАДИНА № 23А - прекратен НПЕЕМЖС СОФИЯ СОФИЯ гр. София, р-н Изгрев, ул. Люлякова градина № 23А, бл. 56
1878 19.01.2016 176650172 ГР. СОФИЯ, РАЙОН ИСКЪР Ж.К. ДРУЖБА-2, БЛ.304 - прекратен НПЕЕМЖС СОФИЯ СОФИЯ гр.София, р.н Искър, ж.к. Дружба-2, бл.304
1879 19.01.2016 176818759 гр. ПЛОВДИВ, район ЗАПАДЕН, ул. РАННИ ЛИСТ 2,4,6 - прекратен НПЕЕМЖС ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ гр. Пловдив, район Западен, ул. Ранни лист №2,4,6
1880 04.02.2016 9176964931 гр. Симеоновград, ул. Алеко Константинов №14, вх.А, вх. Б-Надежда НПЕЕМЖС СИМЕОНОВГРАД СИМЕОНОВГРАД гр. Симеоновград, Област Хасково, община Симеоновград, пощ. код:6490, ул. Алеко Константинов №14, вх. А,Б
1 ...
... 536
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster