Регистър на заявените искания за финансиране

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата

Резултати (1891 - 1900)

№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
1871 19.01.2016 176832709 ДИАНАБАД 57 НПЕЕМЖС СОФИЯ СОФИЯ гр. София, р.н Изгрев, ж.к. Дианабад, бл. 57
1872 19.01.2016 176828276 БАБА ИЛИЙЦА 38 -КРАСНО СЕЛО НПЕЕМЖС СОФИЯ СОФИЯ гр. София, р-н Красно село, ул. Баба Илийца №38, бл.2
1873 19.01.2016 176886030 ХАДЖИ ДИМИТЪР, СОФИЯ, РАЙОН ПОДУЯНЕ, Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР, БЛ.148 НПЕЕМЖС СОФИЯ СОФИЯ гр. София, р-н Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Проф. Иван Шишманов, бл.148
1874 19.01.2016 176848161 НАДЕЖДА 129 ВГДЕ, ГР.СОФИЯ, ОС, Р-Н НАДЕЖДА, Ж.К. НАДЕЖДА, БЛ.129, ВХ.В, ВХ.Г, ВХ.Д,ВХ.Е НПЕЕМЖС СОФИЯ СОФИЯ гр. София, Област София, община София, р-н Надежда, пощ. код:1220, ж.к. НАДЕЖДА бл. 129, Вх.В,Г,Д,Е
1875 19.01.2016 176929421 ж.к. ХАДЖИ ДИМИТЪР,БЛ. 100 НПЕЕМЖС СОФИЯ СОФИЯ гр. София, р-н Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 100
1876 19.01.2016 176852416 БЛОК 017, ГР. СОФИЯ, ОБЩИНА ЛЮЛИН, Ж.К. ЛЮЛИН, ДОНЧО ФЕСЧИЕВ, БЛ.017 - съгл. писмо вх.№ 03680/20.04.2023г.-прекратен НПЕЕМЖС СОФИЯ СОФИЯ гр. София, р-н Люлин ,ж.к. Люлин 1, ул. Дончо Фесчиев, бл. 017
1877 19.01.2016 176938675 ГР. СОФИЯ, РАЙОН ИЗГРЕВ, УЛ. ЛЮЛЯКОВА ГРАДИНА № 23А НПЕЕМЖС СОФИЯ СОФИЯ гр. София, р-н Изгрев, ул. Люлякова градина № 23А, бл. 56
1878 19.01.2016 176650172 ГР. СОФИЯ, РАЙОН ИСКЪР Ж.К. ДРУЖБА-2, БЛ.304 НПЕЕМЖС СОФИЯ СОФИЯ гр.София, р.н Искър, ж.к. Дружба-2, бл.304
1879 19.01.2016 176818759 гр. ПЛОВДИВ, район ЗАПАДЕН, ул. РАННИ ЛИСТ 2,4,6 НПЕЕМЖС ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ гр. Пловдив, район Западен, ул. Ранни лист №2,4,6
1880 04.02.2016 9176964931 гр. Симеоновград, ул. Алеко Константинов №14, вх.А, вх. Б-Надежда НПЕЕМЖС СИМЕОНОВГРАД СИМЕОНОВГРАД гр. Симеоновград, Област Хасково, община Симеоновград, пощ. код:6490, ул. Алеко Константинов №14, вх. А,Б
1 ...
... 536
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси

Business Booster