search-icon

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата
№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
3227 24.10.2016 177004172 Строител НПЕЕМЖС ТЕРВЕЛ ТЕРВЕЛ гр. Тервел, ул, Хан Аспарух №24
3228 24.10.2016 176998969 гр. Дупница, ж.к. Чавдар войвода, бл. 18 - 19 НПЕЕМЖС ДУПНИЦА ДУПНИЦА гр. Дупница, ж.к. Чавдар войвода, бл. 18 - 19
3229 24.10.2016 176982769 гр. Дупница, ул. Иван Вазов 59 НПЕЕМЖС ДУПНИЦА ДУПНИЦА гр. Дупница, ул. Иван Вазов № 59
3230 25.10.2016 177055626 гр. Севлиево, ул. Марин Попов 23-25 НПЕЕМЖС СЕВЛИЕВО СЕВЛИЕВО гр. Севлиево, ул. Марин Попов № 23-25
3231 25.10.2016 176989824 гр. Поморие, община Поморие, кв. Свобода, бл. 5 НПЕЕМЖС ПОМОРИЕ ПОМОРИЕ гр. Поморие, кв. Свобода, бл. 5
3232 25.10.2016 176994629 гр. Поморие, община Поморие, ул. Морска № 24 НПЕЕМЖС ПОМОРИЕ ПОМОРИЕ гр. Поморие, ул. Морска №24
3233 25.10.2016 176994650 гр. Поморие, община Поморие, ул. Морска № 22 НПЕЕМЖС ПОМОРИЕ ПОМОРИЕ гр. Поморие, ул. Морска № 22
3234 25.10.2016 176994643 гр. Поморие, община Поморие, ул. Морска № 20 НПЕЕМЖС ПОМОРИЕ ПОМОРИЕ гр. Поморие, ул. Морска № 20
3235 25.10.2016 176985587 гр. Поморие, община Поморие, кв. Свобода, бл. 3 НПЕЕМЖС ПОМОРИЕ ПОМОРИЕ гр. Поморие, кв. Свобода, бл. 3
3236 25.10.2016 176982865 община Поморие, гр. Поморие, ул. Морска, бл. 8 НПЕЕМЖС ПОМОРИЕ ПОМОРИЕ гр. Поморие, ул. Морска, бл. 8
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси