Регистър на заявените искания за финансиране

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата

Резултати (2161 - 2170)

№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
2141 30.03.2016 176986116 Христо Ботев 3, с. Минерални бани, община Минерални бани, бул. Христо Ботев 3 НПЕЕМЖС МИНЕРАЛНИ БАНИ МИНЕРАЛНИ БАНИ с. Минерални Бани, бул. Христо Ботев 3, вх. Б, ет. 4, ап. 19
2142 30.03.2016 176988416 Аскара, с. Караманци, общ. Минерални бани, ул. Трета N 3 НПЕЕМЖС КАРАМАНЦИ МИНЕРАЛНИ БАНИ с. Караманци, община Минерални бани, ул. Трета 3
2143 30.03.2016 176986080 Христо Ботев 1, с. Минерални бани, община Минерални бани, бул. Христо Ботев 1 НПЕЕМЖС МИНЕРАЛНИ БАНИ МИНЕРАЛНИ БАНИ с. Минерални Бани, бул. Христо Ботев 1
2144 30.03.2016 176990004 Гр. Харманли, ул. Бенковска №1 и бул. България № 2 НПЕЕМЖС ХАРМАНЛИ ХАРМАНЛИ Гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково, Бенковска №1 и бул. България № 2
2145 30.03.2016 176982527 „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – гр. Несебър, ул. „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ № 29 НПЕЕМЖС НЕСЕБЪР НЕСЕБЪР Гр. Несебър, ул. Отец Паисий 29
2146 30.03.2016 176985199 „ЗАЕДНО“, ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ХАН КУБРАТ“ № 5 И № 7 НПЕЕМЖС ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК Гр. Пазарджик, ул. „Хан Кубрат“ № 5 и № 7
2147 30.03.2016 176980451 ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „БУНАЯ“ 2 И 4 НПЕЕМЖС ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК Гр. Пазарджик, ул. „Буная“ № 2 и № 4
2148 30.03.2016 176993908 ГР. СИЛИСТРА УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 29 И 31 – ГР. СИЛИСТРА, ОБЩИНА СИЛИСТРА, УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 29 И № 31 НПЕЕМЖС СИЛИСТРА СИЛИСТРА Гр. Силистра, ул. „Васил Левски“ № 29 и № 31
2149 31.03.2016 176891700 САМОКОВ – САМОКОВО 39 НПЕЕМЖС САМОКОВ САМОКОВ Град Самоков, област Софийска, квартал „Самоково“, блок № 39
2150 31.03.2016 176895168 ТЕРСНАП и ВМЕИ, ГР. ГАБРОВО, БУЛ. МОГИЛЬОВ N 23-25 НПЕЕМЖС ГАБРОВО ГАБРОВО Гр. Габрово, бул. „Могильов“ № 23-25
1 ...
... 536
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster