search-icon

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата
№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
2871 18.08.2016 177059578 гр. Каспичан, ул. Мадарски конник 115 НПЕЕМЖС КАСПИЧАН КАСПИЧАН гр. Каспичан, ул. Мадарски конник № 115
2872 18.08.2016 177028426 гр. Русе, общ. Русе, ул. Иван Вазов 26, бл. Маяковски, вх. 1 НПЕЕМЖС РУСЕ РУСЕ гр. Русе, общ. Русе, ул. Иван Вазов № 26, бл. Маяковски, вх. 1
2873 18.08.2016 177026188 гр. Русе, ул. Хан Крум 3 НПЕЕМЖС РУСЕ РУСЕ гр. Русе, ул. Хан Крум № 3
2874 18.08.2016 177012190 гр. Русе, ул. Иван Вазов № 24, бл. Христо Смирненски, вх. 1 и вх. 2 НПЕЕМЖС РУСЕ РУСЕ гр. Русе, ул. Иван Вазов № 24, бл. Христо Смирненски, вх. 1 и вх. 2
2875 18.06.2016 177038886 гр. Русе, ж.к. Дружба 2, ул Левента 4, бл. Железничар, вх. А НПЕЕМЖС РУСЕ РУСЕ гр. Русе, ж.к. Дружба 2, ул Левента 4, бл. Железничар, вх. А
2876 18.08.2016 177011672 гр. Русе, община Русе, ул. Плиска № 112, бл. Труд, вх. 1 и 2 НПЕЕМЖС РУСЕ РУСЕ гр. Русе, община Русе, ул. Плиска № 112, бл. Труд, вх. 1 и 2
2877 18.08.2016 177037496 гр. Мартен, общ. Русе, ул. България 75, бл. 3, вх. А, Б, В НПЕЕМЖС МАРТЕН РУСЕ гр. Мартен, общ. Русе, ул. България 75, бл. 3, вх. А, Б, В
2878 18.08.2016 177030466 гр. Русе, ул. Константин Иречек 11, бл. Волга НПЕЕМЖС РУСЕ РУСЕ гр. Русе, ул. Константин Иречек 11, бл. Волга
2879 18.08.2016 177035723 гр. Мартен, общ. Русе, ул. България 79, бл. 5, вх. А, Б, В НПЕЕМЖС МАРТЕН РУСЕ гр. Мартен, общ. Русе, ул. България 79, бл. 5, вх. А, Б, В
2880 18.08.2016 177036889 гр. Мартен, община Русе, ул. България 71, бл. 1, вх. А, Б, В НПЕЕМЖС МАРТЕН РУСЕ гр. Мартен, община Русе, ул. България 71, бл. 1, вх. А, Б, В
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси