search-icon

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата
№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
5227 04.10.2017 177114149 гр. Гоце Делчев, ул. Петър Сарафов № 22 НПЕЕМЖС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ гр. Гоце Делчев, ул. Петър Сарафов № 22
5228 04.10.2017 177106953 гр. Гоце Делчев, ул. Вихрен № 1 НПЕЕМЖС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ гр. Гоце Делчев, ул. Вихрен № 1
5229 04.10.2017 177098435 гр. Гоце Делчев, ул. Витоша № 8 и № 10 НПЕЕМЖС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ гр. Гоце Делчев, ул. Витоша № 8 и № 10
5230 04.10.2017 177115913 гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна № 15 НПЕЕМЖС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна № 15
5231 04.10.2017 177116709 гр. Гоце Делчев, ул. Петър Сарафов № 30 НПЕЕМЖС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ гр. Гоце Делчев, ул. Петър Сарафов № 30
5232 09.10.2017 177160748 гр. Перник, кв. Тева, бл. 35, бл. 36, бл. 37 НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК гр. Перник, кв. Тева, бл. 35, бл. 36, бл. 37
5233 09.10.2017 177162820 Росица, гр. Перник, ул. Кракра бл. 66 - гр. Перник, ул. Кракра бл. 66, вх. А, Б, В и Г НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК гр. Перник, ул. Кракра бл. 66
5234 09.10.2017 177169964 Перник Кракра бл. 60 - гр. Перник, ул. Кракра, бл. 60 НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК гр. Перник, ул. Кракра бл. 60
5235 09.10.2017 177181137 Благой Гебрев № 13, гр. Перник, кв. Изток, ул. Благой Гебрев, бл. 13, вх. А и Б НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК гр. Перник, кв. Изток, ул. Благой Гебрев бл. 13
5236 09.10.2017 177167002 ул. Благой Гебрев бл. 25, вх. А, вх. Б - гр. Перник, кв. Изток, ул. Благой Гебрев, бл. 25, вх.А и вх. Б НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК гр. Перник, ул. Благой Гебрев бл. 25, вх. А, вх. Б
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси