Регистър на заявените искания за финансиране

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата

Резултати (4971 - 4980)

№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
4947 23.05.2017 177142141 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ЖСК ХРИСТО ПРОДАНОВ - ул. ПЛИСКА 2 4 6 гр. КАРЛОВО, ОБЩИНА КАРЛОВО НПЕЕМЖС КАРЛОВО КАРЛОВО гр.Карлово, ул. ПЛИСКА №6, ет.2, ап.3
4948 23.05.2017 177132802 СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ГЕНЕРАЛ КАРЦОВ 60, гр. КАРЛОВО, община КАРЛОВО НПЕЕМЖС КАРЛОВО КАРЛОВО гр.Карлово, ул. ГЕНЕРАЛ КАРЦОВ №60, ет.2, ап.8
4949 23.05.2017 177136124 Строител - бул. Освобождение № 47, гр. Карлово, община Карлово НПЕЕМЖС КАРЛОВО КАРЛОВО гр.Карлово, ул. Освобождение №47, вх.Б, ет.3, ап.11
4950 23.05.2017 177144740 СС - ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. СВОБОДА 1 И 3 НПЕЕМЖС ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК гр.Пазарджик, ул. СВОБОДА, жк МЛАДОСТ №1
4951 23.05.2017 177147316 ГР.ПАЗАРДЖИК, УЛ. СВОБОДА № 5 И 7 НПЕЕМЖС ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК гр.Пазарджик, ул.СВОБОДА, жк. МЛАДОСТ №5
4952 25.05.2017 177154019 гр. Ямбол, ул. Граф Игнатиев, бл. 76 НПЕЕМЖС ЯМБОЛ ЯМБОЛ гр. Ямбол, ж.к. Граф Игнатиев бл. 76
4953 25.05.2017 177149100 Перник, ул. Силистра 5 А, Б, В - гр. Перник, ул. Силистра, бл. 5 вх. А, Б, В НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК гр. Перник, ул. Силистра бл.5, вх. А, Б и В
4954 25.05.2017 177152299 Благой Гебрев 11 - гр. Перник, кв. Изток, ул. Благой Гебрев бл. 11, вх. А и Б НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК гр. Перник, ул. Благой Гебрев бл. 11, вх. А и Б
4955 25.05.2017 177138611 Перник - МИНСК АРК 7 -ГР. ПЕРНИК, КВ. ИЗТОК, УЛ. МИНСК, БЛ. 7, ВХ. А НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК гр. Перник, ж.к. Изток, ул. Минск бл. 7
4956 25.05.2017 177152317 НЕСЕБЪР 3 -ГР. ПЕРНИК, КВ. ИЗТОК, УЛ. НЕСЕБЪР, БЛ. 3, ВХ. А и Б НПЕЕМЖС ПЕРНИК ПЕРНИК гр. Перник, кв. Изток, ул. Несебър бл. 3, вх. А и Б
1 ...
... 536
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster