Регистър на заявените искания за финансиране

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата

Резултати (4471 - 4480)

№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
4447 21.02.2017 177097760 гр. Димитровград, бул. Георги Сава Раковски, бл.47 НПЕЕМЖС ДИМИТРОВГРАД ДИМИТРОВГРАД гр. Димитровград, бул. Георги Сава Раковски № 47
4448 21.02.2017 177102531 гр. Димитровград, ул. Анри Барбюс, бл.1 НПЕЕМЖС ДИМИТРОВГРАД ДИМИТРОВГРАД гр. Димитровград, ул. Анри Барбюс, бл.1
4449 21.02.2017 177115475 гр. Димитровград, ул. Волгоград, бл.3 НПЕЕМЖС ДИМИТРОВГРАД ДИМИТРОВГРАД гр. Димитровград, ул. Волгоград, бл.3
4450 21.02.2017 177118119 гр. Димитровград, ул. Първи Май, бл.64 НПЕЕМЖС ДИМИТРОВГРАД ДИМИТРОВГРАД гр. Димитровград, ул. Първи Май, бл.64
4451 21.02.2017 177115443 гр. Димитровград, ул. Капитан Петко Войвода, бл.14 НПЕЕМЖС ДИМИТРОВГРАД ДИМИТРОВГРАД гр. Димитровград, ул. Капитан Петко Войвода, бл.14
4452 21.02.2017 177109650 Неофит Бозвели № 4, гр. Димитровград, община Димитровград, ул. Неофит Бозвели, ж.к. Славянски, бл.4, вх.А, вх.Б и вх. В НПЕЕМЖС ДИМИТРОВГРАД ДИМИТРОВГРАД гр. Димитровград, ул. Неофит Бозвели,бл. 4
4453 22.02.2017 177103220 ж.к. Албена - гр. Самоков НПЕЕМЖС САМОКОВ САМОКОВ гр. Самоков, ул. Иван Вазов № 73-83
4454 22.02.2017 177109351 гр. Смолян, ул. Арх. Петър Петров № 9, блок № 43 НПЕЕМЖС СМОЛЯН СМОЛЯН гр. Смолян, ул. Арх. Петър Петров № 9, бл. 43, вх.А, ап.6
4455 22.02.2017 177109807 гр. Смолян, бл. Строител-2, ул. Острица 26 НПЕЕМЖС СМОЛЯН СМОЛЯН гр. Смолян, ул. Острица № 26, бл. Строител 2,вх.А,ет.2,ап.5
4456 22.02.2017 176848019 гр. Смолян, ул. Братан Шукеров № 20, бл. А-3 НПЕЕМЖС СМОЛЯН СМОЛЯН гр. Смолян, ул. Братан Шукеров № 20, бл. А-3, вх.Б, ет.3, ап.22
1 ...
... 536
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster