Регистър на заявените искания за финансиране

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата

Резултати (4371 - 4380)

№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
4347 13.02.2017 177113855 Казанлък, ул. Преслав № 4 НПЕЕМЖС КАЗАНЛЪК КАЗАНЛЪК гр. Казанлък, ул. Преслав № 4
4348 13.02.2017 177007649 гр. София, р-н Илинден, ж.к. Захарна Фабрика, бл.126, вх.А,Б и В НПЕЕМЖС СОФИЯ СТОЛИЧНА гр. София, р-н Илинден, ж.к. Захарна Фабрика, бл.126, вх.А,ет.2, ап.3
4349 14.02.2017 177021410 ж.к. Цар Самуил, бл.15, вх.А, гр. Петрич, община Петрич НПЕЕМЖС ПЕТРИЧ ПЕТРИЧ гр. Петрич, ж.к. Цар Самуил, бл.15, вх.А
4350 14.02.2017 177010225 гр. Петрич, общ. Петрич, ж.к. Цар Самуил, бл.16 НПЕЕМЖС ПЕТРИЧ ПЕТРИЧ гр. Петрич, ж.к. Цар Самуил, бл.16,вх.А
4351 14.02.2017 177022380 гр. Петрич, общ. Петрич, ж.к. Цар Самуил, бл.17 НПЕЕМЖС ПЕТРИЧ ПЕТРИЧ гр. Петрич, ж.к. Цар Самуил, бл.17
4352 14.02.2017 176998595 Дупница - Чайка, ул. Венелин № 90 НПЕЕМЖС ДУПНИЦА ДУПНИЦА гр. Дупница, ул. Венелин № 90
4353 14.02.2017 177129293 гр. Правец, ж.к. Север, бл.308 НПЕЕМЖС ПРАВЕЦ ПРАВЕЦ гр. Правец, ж.к. Север, бл.308
4354 14.02.2017 177115984 Аврора, гр. Левски, община Левски, ул. Александър Стамболийски № 75,77,79, бл.Аврора 1, вх.А и Б, бл.Аврора 2, бл. Родопи НПЕЕМЖС ЛЕВСКИ ЛЕВСКИ гр. Левски,ул. Александър Стамболийски № 75,77,79,бл.Аврора 1, вх.А и Б,бл.Аврора 2, бл. Родопи
4355 14.02.2017 176958483 гр. Свиленград, кв. Простор, бл.9 НПЕЕМЖС СВИЛЕНГРАД СВИЛЕНГРАД гр. Свиленград, кв. Простор, бл.9
4356 14.02.2017 177114793 гр. Камено, ул. Републиканска, бл.3, вх.А и Б-съгл. писмо от община Камено с вх. № 4213/09.05.23г. -анулиран НПЕЕМЖС КАМЕНО КАМЕНО гр. Камено, ул. Републиканска, бл.3, вх.А и Б
1 ...
... 536
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster