search-icon

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата
№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
4277 02.02.2017 177106184 гр. Димитровград, ул. Ана Маймункова, бл.2 НПЕЕМЖС ДИМИТРОВГРАД ДИМИТРОВГРАД гр. Димитровград, ул. Ана Маймункова, бл.2
4278 02.02.2017 177111377 гр. Димитровград, ул. Георги Бенковски, бл.6 НПЕЕМЖС ДИМИТРОВГРАД ДИМИТРОВГРАД гр. Димитровград, ул. Георги Бенковски, бл.6
4279 02.02.2017 177105488 гр. Димитровград, бул. Георги Сава Раковски, бл.8 НПЕЕМЖС ДИМИТРОВГРАД ДИМИТРОВГРАД гр. Димитровград, бул. Георги Сава Раковски, бл.8
4280 03.02.2017 176841455 гр. Ямбол, ж.к. Хале, бл.6 НПЕЕМЖС ЯМБОЛ ЯМБОЛ гр. Ямбол, ж.к. Хале, бл.6
4281 03.02.2017 176880091 Липите - Цар Освободител № 43, гр. Ихтиман, община Ихтиман, ул. Цар Освободител № 43, бл. 2А НПЕЕМЖС ИХТИМАН ИХТИМАН гр. Ихтиман, ул. Цар Освободител № 43, бл. 2А
4282 03.02.2017 177074085 Средна гора, гр. Ихтиман, община Ихтиман, ул. Цар Освободител 41, бл.2 НПЕЕМЖС ИХТИМАН ИХТИМАН гр. Ихтиман, ул. Цар Освободител № 41, бл.2
4283 03.02.2017 177071566 гр. Ихтиман, община Ихтиман, ул. Цар Освободител 45, кв.10, бл. 1Б, вх.А НПЕЕМЖС ИХТИМАН ИХТИМАН гр. Ихтиман, ул. Цар Освободител № 45, кв.10, бл. 1Б, вх.А
4284 03.02.2017 176992037 Блок Хидрострой № 1, ул. Цветан Зангов № 1, гр. Девин, община Девин НПЕЕМЖС ДЕВИН ДЕВИН гр. Девин, ул. Цветан Зангов № 1
4285 03.02.2017 177010481 Свети Георги 37 НПЕЕМЖС ДУПНИЦА ДУПНИЦА гр. Дупница, ул. Свети Георги № 37
4286 03.02.2017 177119089 гр. Дупница, ул. Цар Освободител блок 25 НПЕЕМЖС ДУПНИЦА ДУПНИЦА гр. Дупница, ул. Цар Освободител, бл. 25, вх.А и Б
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси