Регистър на заявените искания за финансиране

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата

Резултати (3131 - 3140)

№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
3111 05.10.2016 177029122 гр, Димитровград, бул. Георги Сава Раковски бл.34 НПЕЕМЖС ДИМИТРОВГРАД ДИМИТРОВГРАД гр, Димитровград, бул. Георги Сава Раковски бл.34
3112 05.10.2016 177022932 гр. Димитровград, ул. 9-ти май, бл. 5 НПЕЕМЖС ДИМИТРОВГРАД ДИМИТРОВГРАД гр. Димитровград, ул. 9-ти май, бл. 5
3113 05.10.2016 177019078 гр. Димитровград, ул. Любен Каравелов 37 - Пионер 1958 НПЕЕМЖС ДИМИТРОВГРАД ДИМИТРОВГРАД гр. Димитровград, ул. Любен Каравелов № 37
3114 05.10.2016 177005107 Димитровград, ул. Простор бл. 10, община Димитровград НПЕЕМЖС ДИМИТРОВГРАД ДИМИТРОВГРАД гр. Димитровград, ул. Простор № 10
3115 05.10.2016 177027274 гр. Враца, ж.к. Сениче, бл. 51 НПЕЕМЖС ВРАЦА ВРАЦА гр. Враца, ж.к. Сениче, бл. 51
3116 06.10.2016 176999895 град Варна, район Вл. Варненчик, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 404, вх. 14, 15, 16 НПЕЕМЖС ВАРНА ВАРНА гр. Варна, район Вл. Варненчик, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 404, вх. 14, 15, 16
3117 07.10.2016 177035164 Яне Сандански 51 НПЕЕМЖС КРЕСНА КРЕСНА гр. Кресна, ул. Яне Сандански № 51
3118 07.10.2016 177033683 Блок № 15, ул.Кап. Петко войвода № 15 НПЕЕМЖС МОМЧИЛГРАД МОМЧИЛГРАД гр. Момчилград, ул. Капитан Петко войвода № 15
3119 07.10.2016 177039159 блок Младост 2016 НПЕЕМЖС МОМЧИЛГРАД МОМЧИЛГРАД гр. Момчилград, ул. Момчил войвода № 8
3120 07.10.2016 177068837 блок № 6, ул. Пролет № 1м кв. 39, гр. Момчилград, община Момчилград НПЕЕМЖС МОМЧИЛГРАД МОМЧИЛГРАД гр. Момчилград, ул. Пролет № 1
1 ...
... 536
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster