search-icon

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата
№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
4997 19.06.2017 177157702 ГР. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ 9, ВХ. А,Б,В НПЕЕМЖС ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик, бул. Христо Ботев №9, вх. А
4998 19.06.2017 177159429 ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. РАЙКО АЛЕКСИЕВ 23 НПЕЕМЖС ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик, ул. РАЙКО АЛЕКСИЕВ №23
4999 19.06.2017 177157684 ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ АНГЕЛ КЪНЧЕВ 16, 18, 20, 22, 24 НПЕЕМЖС ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик, ул. АНГЕЛ КЪНЧЕВ №24
5000 19.06.2017 177148016 СЪЗИДАНИЕ НПЕЕМЖС ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик, ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №62, вх. А
5001 19.06.2017 177155784 НАДЕЖДА НПЕЕМЖС ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик, ул. ПЛОВДИВСКА №14, ет. 5, ап.10
5002 19.06.2017 177156511 ЗАПАД 2017 НПЕЕМЖС ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик, бул. ХРИСТО БОТЕВ 55
5003 19.06.2017 177157428 ПОЛИЦЕЙСКИ БЛОК НПЕЕМЖС ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик, ул. КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ №41, вх. Б
5004 19.06.2017 177157481 ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ 10, ВХ. А И ВХ. Б НПЕЕМЖС ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК гр. Пазарджик, ул. ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ №10, вх. Б
5005 19.06.2017 177159984 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 31 НПЕЕМЖС ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО гр. Велико Търново, ул. Васил Левски № 31
5006 20.06.2017 177043969 СС ПРАГА 9, ГР. СОФИЯ, ОБЩИНА СТОЛИЧНА, РАЙОН ТРИАДИЦА, БУЛ. ПРАГА 9 НПЕЕМЖС СОФИЯ СОФИЯ гр. София, р-н Триадица, бул. Прага №9
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси