search-icon

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата
№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
2671 30.06.2016 176973275 Дебелт 56, гр. Бургас, район Поморие, ж.к. Възраждане, ул. Дебелт 56 НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС гр. Бургас, ул. Дебелт № 56
2672 30.06.2016 176972974 Гладстон - 76, гр. Бургас, община Бургас, ул. Гладстон № 76 НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС гр. Бургас, ул. Гладстон № 76
2673 30.06.2016 176975963 Странджалии гр. Бургас ул. Л. Каравелов № 80 НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС гр. Бургас, ул. Л. Каравелов № 80
2674 30.06.2016 176979278 Родина - ул. Патриарх Евтимий № 64 НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС гр. Бургас, ул. Патриарх Евтимий № 64
2675 30.06.2016 176972860 гр. Бургас, обл. Бургас, ул. Александър Стамболийски 39 НПЕЕМЖС БУРГАС БУРГАС гр. Бургас, ул. Александър Стамболийски № 39
2676 30.06.2016 177010727 гр. Средец, община Средец, ул. Москва № 1, бл. 2 НПЕЕМЖС СРЕДЕЦ СРЕДЕЦ гр. Средец, община Средец, ул. Москва № 1, бл. 2
2677 30.06.2016 176996391 Г. С. Раковски, бл. 3 - гр. Годеч НПЕЕМЖС ГОДЕЧ ГОДЕЧ гр. Годеч, община Годеч, Софийска област, ул. Г. С. Раковски, бл. 3
2678 01.07.2016 177021093 гр. Харманли, община Харманли, ж.к. Изгрев 304 - 3, вх. А, Б, В и Г НПЕЕМЖС ХАРМАНЛИ ХАРМАНЛИ гр. Харманли, ж.к. Изгрев 304 - 3, вх. А, Б, В, Г
2679 01.07.2016 177025841 Малина - гр. Асеновград, община Асеновград, ул. Иван Асен Втори 51 и 53 НПЕЕМЖС АСЕНОВГРАД АСЕНОВГРАД гр. Асеновград, ул. Цар Иван Асен II № 51 и № 53
2680 01.07.2016 176997479 гр. Враца, ж.к. Дъбника, бл. 140 НПЕЕМЖС ВРАЦА ВРАЦА гр. Враца, ж.к. Дъбника, бл. 140
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси