search-icon

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата
№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
1861 12.01.2016 176819245 Гр. Хасково, ЖК Орфей, блок N31 НПЕЕМЖС ХАСКОВО ХАСКОВО Област Хасково, Община Хасково, гр. Хасково, п.к. 6300, ж.к. Орфей бл. 31
1862 12.01.2016 176955590 Гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Сливница №30, вх. А,Б,В,Г НПЕЕМЖС ХАСКОВО ХАСКОВО гр.Хасково, Област Хасково, община Хасково, пощ. код:6300, ул. СЛИВНИЦА бл.30, вх.А,Б,В,Г
1863 12.01.2016 176956190 Гр. Хасково, община Хасково, бул. Илинден №40-56, вх.А,Б,В,Г,Д,Е НПЕЕМЖС ХАСКОВО ХАСКОВО гр. Хасково, Област Хасково, община Хасково пощ. код:6300, бул. ИЛИНДЕН №40-56 вх.В, ет.4,ап.63
1864 12.01.2016 176959927 Еверест-гр. Хасково, общ. Хасково, ул. Червена стена №1, вх. А,Б, ул. Червена стена №3 вх. А,Б, ул. Червена стена №5, вх.А,Б НПЕЕМЖС ХАСКОВО ХАСКОВО гр. Хасково, Област Хасково, община Хасково пощ. код: 6300, ул. ЧЕРВЕНА СТЕНА бл. 1;3;5
1865 12.01.2016 176957851 Гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей бл.35, вх. А,Б,В,Г НПЕЕМЖС ХАСКОВО ХАСКОВО гр. Хасково, Област Хасково, община Хасково, пощ. код:6300, ж.к. ОРФЕЙ бл.35, вх. А,Б,В,Г
1866 12.01.2016 176958412 Гр. Хасково, общ. Хасково, ж.к. Орфей бл. 37, вх. А,Б,В,Г НПЕЕМЖС ХАСКОВО ХАСКОВО гр. Хасково, Област Хасково, община Хасково пощ. код:6300, ж.к. ОРФЕЙ бл.37 ,вх. А,Б,В,Г
1867 13.01.2016 176903597 ГАБРОВО-МЛАДОСТ 5 НПЕЕМЖС ГАБРОВО ГАБРОВО гр. Габрово, ул. Младост №5
1868 13.01.2016 176962706 БЛОК ВИТОША НПЕЕМЖС КАВАРНА КАВАРНА гр. Каварна, ул. България №35, бл. Витоша 1
1869 13.01.2016 176961547 БЛОК МЛАДОСТ НПЕЕМЖС КАВАРНА КАВАРНА гр. Каварна, ул. България №40
1870 13.01.2016 176960705 БЛОК РЕПУБЛИКА №10 НПЕЕМЖС КАВАРНА КАВАРНА гр. Каварна, ул. България № 34
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси