Регистър на заявените искания за финансиране

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата

Резултати (2021 - 2030)

№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
2001 12.02.2016 176877608 Гр. Пловдив, район „Западен”, ул. „Белица” 23-35 НПЕЕМЖС ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ Гр. Пловдив, район „Западен”, ул. „Белица” 23-35
2002 12.02.2016 176876851 Гр. Пловдив, район „Западен”, ул. „ЦАРЕВЕЦ” 16-34, бл. 12 НПЕЕМЖС ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ Гр. Пловдив, район „Западен”, ул. „ЦАРЕВЕЦ” 16-34, бл. 12
2003 12.02.2016 176956176 Гр. Пещера, ул. „Симон Налбант” № 56, вх. А, вх. Б и вх. В” НПЕЕМЖС ПЕЩЕРА ПЕЩЕРА Гр. Пещера, ул. „Симон Налбант” № 56, вх. А
2004 12.02.2016 176947191 гр. Пещера, ул. Хан Пресиян № 14, вх. А и вх. Б НПЕЕМЖС ПЕЩЕРА ПЕЩЕРА гр. Пещера, ул. Хан Пресиян № 14, вх. А и вх. Б
2005 12.02.2016 176873232 „Каменец 1982, гр. Димитровград, бул. Стефан Стамболов № 4, вх. А, Б, В, Г, Д” НПЕЕМЖС ДИМИТРОВГРАД ДИМИТРОВГРАД Каменец 1982, гр. Димитровград, бул. Стефан Стамболов № 4, вх. А, Б, В, Г, Д
2006 12.02.2016 176821246 „Димитровград, ул. Простор, бл.7, община Димитровград” НПЕЕМЖС ДИМИТРОВГРАД ДИМИТРОВГРАД гр. Димитровград, ул. Простор, бл.7, община Димитровград”
2007 12.02.2016 176968901 „Симеоновград Търговска 16- Търговска” НПЕЕМЖС СИМЕОНОВГРАД СИМЕОНОВГРАД Гр. Симеоновград, ул. Търговска 16
2008 15.02.2016 176968577 Гр. Харманли, ул. „Бенковски” № 17 НПЕЕМЖС ХАРМАНЛИ ХАРМАНЛИ Гр. Харманли, община Харманли, област Хасково, ул. „Бенковски” № 17
2009 15.02.2016 176854762 Гр. Харманли, община Харманли, бул. България № 45, вх. А и вх. Б, №47 вх. А и вх. Б и № 49 вх. А и вх. Б”- съгл. писмо с вх.№2499/13.03.2023 г. - Анулиран НПЕЕМЖС ХАРМАНЛИ ХАРМАНЛИ Гр. Харманли, община Харманли, област Хасково, бул. България № 45, вх. А и вх. Б, бул. България №47 вх. А и вх. Б и бул. България № 49 вх. А и вх. Б
2010 15.02.2016 176980184 „Гр. Харманли, бул. България № 69” - съгл. писмо от Община Харманли с вх.№3071 от 28.03.2023 г. - Анулиран НПЕЕМЖС ХАРМАНЛИ ХАРМАНЛИ Гр. Харманли, община Харманли, област Хасково, бул. България № 69
1 ...
... 536
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster