search-icon

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата
№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
1211 02.07.2015 176847732 Орфей 32- гр. Хасково, община Хасково, ж.к. Орфей бл. 32, вх. А, Б, В и Г НПЕЕМЖС ХАСКОВО ХАСКОВО гр. Хасково , ж.к. Орфей , бл. 32, вх. А, Б, В и Г
1212 02.07.2015 176847807 гр. Благоевград, ж.к. Ален мак бл. 29 НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград, ж.к. Ален мак бл. 29
1213 02.07.2015 176847796 гр. Благоевград, ж.к. Ален мак бл. 27 НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград, ж.к. Ален мак бл. 27
1214 02.07.2015 176827224 гр. Благоевград, ж.к. Струмско , ул. Яне Сандански бл.3 НПЕЕМЖС БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград, ж.к. Струмско , ул. Яне Сандански бл.3
1215 03.07.2015 176829714 ГРАД ПОПОВО ЖК. МЛАДОСТ БЛ.2 ВХ.А-Б НПЕЕМЖС ПОПОВО ПОПОВО област Търговище община Попово гр. Попово пк.7800 жк. МЛАДОСТ бл.2 вх. А-Б
1216 06.07.2015 176854619 Сливен-Йосиф Щросмайер - 58 НПЕЕМЖС СЛИВЕН СЛИВЕН гр. Сливен, ул. Йосиф Щросмайер бл.58, ет.4, ап.24
1217 07.07.2015 176841252 Камчия - 82 НПЕЕМЖС ДОЛНИ ЧИФЛИК ДОЛНИ ЧИФЛИК гр. Долни чифлик, ул. Камчия, бл. 2, вх. Б
1218 07.07.2015 176836141 Сдружение на собствениците Автогара СС 9-10 Радомир НПЕЕМЖС РАДОМИР РАДОМИР Обл.Перник, общ.Радомир, гр.Радомир, жк.Автогарата бл.10
1219 07.07.2015 176857979 Сдружение на собствениците Велчо 28 НПЕЕМЖС РАДОМИР РАДОМИР Обл.Перник, общ.Радомир, гр.Радомир, ул.Велчо №28, вх.А
1220 07.07.2015 176820646 гр. Видин, Община Видин, ж.к. Крум Бъчваров, блок 5 НПЕЕМЖС ВИДИН ВИДИН гр. Видин, Област Видин, Община Видин, ж.к. Крум Бъчваров, бл. 5
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси