Регистър на заявените искания за финансиране

Регистър на заявените искания за финансиране

  • По програма
  • По дата

Резултати (2381 - 2390)

№ по ред Дата на подаване на искането БУЛСТАТ на сдружението Наименование на сдружението Програма Населено място Община Адрес на сдружението
2361 09.05.2016 177002171 Клокотница 2016, ул. Клокотница N – 2 вх. А, вх. Б, с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варненска НПЕЕМЖС ЕЗЕРОВО БЕЛОСЛАВ Клокотница № 2 вх. А, вх. Б, с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варненска
2362 10.05.2016 170017159 Гр. Каспичан, ул. Рила № 5 НПЕЕМЖС КАСПИЧАН КАСПИЧАН Град Каспичан, ул. Рила № 5
2363 10.05.2016 176566450 Блок 408 – гр. Хасково, ул. Асен Златаров N 7 ЕОБД ХАСКОВО ХАСКОВО Гр. Хасково, ул. Асен Златаров № 7
2364 10.05.2016 176789987 Гр. Хасково, кв. Възраждане, ул. Първи Май N 9, вх. Б ЕОБД ХАСКОВО ХАСКОВО Гр. Хасково, кв. Възраждане, ул. Първи Май № 9, вх.Б
2365 10.05.2016 176809272 Блок 39, вход „В“, гр. Хасково, ул. Георги Кирков N 39, вх. В ЕОБД ХАСКОВО ХАСКОВО Гр. Хасково, ул. Георги Кирков № 39, вх. В
2366 10.05.2016 176810680 Драгоман 2015 – гр. Хасково, ул. Драгоман N 31-33 ЕОБД ХАСКОВО ХАСКОВО Гр. Хасково, ул. Драгоман бл. 31-33
2367 10.05.2016 176811056 Гр. Хасково, Бадема, бл. 23, вх. Б ЕОБД ХАСКОВО ХАСКОВО Гр. Хасково, ж.к. Бадема, бл. 23, вх. Б
2368 10.05.2016 176927210 Феникс – бл. 149, вх. 3 и 4, гр. Варна, р-н Младост, бл. 149, вх. 3 и 4 НПЕЕМЖС ВАРНА ВАРНА гр. Варна, гр. Варна, район Младост , бл. 149, вход 3 и 4
2369 10.05.2016 176887239 ШАНС, гр. Варна, община Варна, район Младост, ж.к. Младост, бл. 149, вх. 2 НПЕЕМЖС ВАРНА ВАРНА гр. Варна, гр. Варна, район Младост , бл. 149, вход 2
2370 10.05.2016 176968171 Единство, гр. Лом, ул. Филип Тотю N 11, вх. А, вх. Б и вх. В НПЕЕМЖС ЛОМ ЛОМ гр. Лом, ул. Филип Тотю № 11, вх. А, вх. Б и вх. В
1 ...
... 536
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster